ČSN EN 731 (054610) Zrušená norma

Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení

ČSN EN 731 Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje požadavky a zkušební postupy pro ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu. Tato evropská norma platí pro hořáky používané pro tvrdé a měkké pájení, ohřívání, tavení a podobné tepelné procesy, které pracují s hořlavým plynem a přisávaným vzduchem (injektorové hořáky) a jsou určeny pro ruční použití.
Tato norma platí pro:
- ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu, zásobované hořlavým plynem v plynné fázi. Plyn je přiváděn hadicí a jeho tlak je řízen redukčním ventilem;
- ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu, zásobované zkapalněným hořlavým plynem v plynné fázi. Plyn je přiváděn hadicí a jeho tlak je roven tlaku v zásobníku;
- ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu zásobované zkapalněným hořlavým plynem v kapalné fázi. Odpařování plynu se děje uvnitř hořáku.
Norma neplatí pro hořáky, u kterých palivo vystupuje z dýzy injektoru v kapalném stavu. Neplatí rovněž pro tak zvané patronové (zásobníkové) hořáky, u nichž je zásobník plynu přímo spojen s hořákem a případně slouží jako rukojeť hořáku.
POZNÁMKA - Obrázky uvedené v této evropské normě jsou určeny pouze pro informaci a pro objasnění terminologie. Neurčují konstrukční detaily, které jsou ponechány na rozhodnutí výrobce.

Označení ČSN EN 731 (054610)
Katalogové číslo 21802
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963218021
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 9012 (054610)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)