ICS 25.160.30 - Svařovací zařízení

ČSN EN ISO 15296 (050015) - červenec 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21904-1 (050682) - září 2020

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21904-4 (050682) - září 2020

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62822-2 (050694) - březen 2017

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení vzhledem k expozici člověka elektromagnetickým polem (0 Hz až 300 GHz) - Část 2: Oblouková svařovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62822-1 (050694) - červen 2019

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz - 300 GHz) - Část 1: Norma skupiny výrobků

350 Kč

ČSN EN IEC 62822-3 (050694) - červenec 2018

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení

550 Kč

ČSN EN ISO 22829 (052005) - květen 2018 aktuální vydání

Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9090 (052005) - květen 2020

Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 05 2008 (052008) - březen 1987

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie

230 Kč

ČSN 05 2010 (052010) - květen 1988

Zváranie. Odporové zváracie stroje. Technické požiadavky a metódy skúšania

350 Kč

ČSN EN 27286 (052011) - prosinec 1995

Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986)

190 Kč

ČSN EN 62135-1 ed. 2 (052013) - březen 2016 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

590 Kč

ČSN EN 62135-2 ed. 2 (052013) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

350 Kč

ČSN EN ISO 7284 (052015) - září 1998 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu

190 Kč

ČSN EN ISO 669 (052016) - září 2019 aktuální vydání

Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020) - srpen 2014 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory

350 Kč

ČSN EN ISO 5828 (052030) - červenec 2002 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Sekundární spojovací vodiče s koncovkami chlazenými vodou - Rozměry a charakteristiky

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-1 (052031) - srpen 2003 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-2 (052031) - srpen 2003 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-3 (052031) - březen 2013 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-1 (052040) - prosinec 2008 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-2 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-3 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-4 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-5 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení

230 Kč

ČSN EN ISO 14744-6 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu

190 Kč

ČSN EN ISO 15616-1 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 15616-2 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 15616-3 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu

125 Kč

ČSN EN ISO 22827-1 (052055) - srpen 2006

Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 22827-2 (052055) - srpen 2006

Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus

230 Kč

ČSN EN ISO 17662 (052060) - listopad 2018 aktuální vydání

Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností

350 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122) - srpen 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 15615 (052123) - listopad 2013 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje

340 Kč

ČSN EN 1326 (052125) - červen 1998 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Malé soupravy pro svařování a tvrdé pájení plamenem

230 Kč

ČSN EN 50504 (052203) - leden 2009

Validace zařízení pro obloukové svařování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205) - duben 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205) - únor 2015

Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

475 Kč

ČSN EN 60974-11 ed. 3 (052205) - červen 2011

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60974-12 ed. 3 (052205) - březen 2012

Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

230 Kč

ČSN EN 60974-13 (052205) - březen 2012

Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka

190 Kč

ČSN EN 60974-2 ed. 3 (052205) - říjen 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 6. březnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60974-3 ed. 3 (052205) - září 2014

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.20t

Norma bude zrušena k 8. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60974-4 ed. 3 (052205) - duben 2017

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 60974-5 ed. 3 (052205) - leden 2014

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.20t

Norma bude zrušena k 6. březnu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60974-6 ed. 3 (052205) - červenec 2016

Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem

440 Kč

ČSN EN 60974-7 ed. 3 (052205) - říjen 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.20t

Norma bude zrušena k 8. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 60974-8 ed. 2 (052205) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

230 Kč

ČSN EN 60974-9 (052205) - říjen 2010

Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 (052205) - březen 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.19t, Oprava 1 2.21t

1 090 Kč

ČSN EN IEC 60974-14 (052205) - srpen 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení

350 Kč

ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4 (052205) - listopad 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

340 Kč

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (052205) - červenec 2020 aktuální vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

340 Kč

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (052205) - červenec 2020 aktuální vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

340 Kč

ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (052205) - červenec 2020 aktuální vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

350 Kč

ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (052205) - únor 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání

350 Kč

ČSN EN 20865 (052521) - listopad 1995

Drážky v upínacích deskách výstupkových svařovacích strojů (ISO 865:1981)

125 Kč

ČSN EN 27931 (052522) - listopad 1995

Izolační čepičky a pouzdra pro odporová svařovací zařízení (ISO 7931:1988)

125 Kč

ČSN EN 21089 (052670) - listopad 1995

Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení. Rozměry (ISO 1089:1980)

125 Kč

ČSN EN 29313 (052672) - červenec 1996

Odporová bodová svařovací zařízení. Chladicí trubky (ISO 9313:1989)

125 Kč

ČSN EN ISO 5183-1 (052673) - červen 2001

Odporová svařovací zařízení - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 1: Kuželové upevnění, kuželovitost 1:10

190 Kč

ČSN EN ISO 5183-2 (052673) - duben 2003 aktuální vydání

Odporové bodové svařování - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 2: Válcové upevnění s dorazem

125 Kč

ČSN EN ISO 5821 (052679) - červen 2010

Odporové svařování - Elektrodové čepičky pro bodové odporové svařování

190 Kč

ČSN ISO 5822 (052680) - říjen 1992

Zariadenie pre bodové zváranie. Kužeľové valčekové a kužeľové krúžkové kalibre

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.96t

157 Kč

ČSN EN 28167 (052690) - červen 1996

Svařování. Výstupky pro odporové svařování (ISO 8167:1989)

125 Kč

ČSN EN ISO 9312 (052696) - prosinec 2013 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Izolační kolíky pro použití v elektrodových podložkách

125 Kč

ČSN EN ISO 7287 (053403) - duben 2003 aktuální vydání

Grafické značky pro zařízení pro tepelné řezání

340 Kč

ČSN EN 28206 (053410) - prosinec 1996

Přejímací zkoušky pro kyslíkové řezací stroje. Přesnost vedení. Funkční vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 1327 (054227) - únor 1998

Zařízení pro plamenové svařování - Termoplastové hadice pro svařování a příbuzné procesy

230 Kč

ČSN EN ISO 5175-1 (054230) - červen 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5175-2 (054230) - červen 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3821 (054240) - březen 2020 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 560 (054241) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN 1256 (054242) - červen 2006 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN ISO 14113 (054247) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5171 (054250) - prosinec 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2503 (054251) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 9012 (054610) - květen 2012

Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 5172 (054615) - říjen 2006 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.13t, A2 11.15t

755 Kč

ČSN EN 13705 (056832) - květen 2005

Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč