ČSN EN 455-2 (637416) Zrušená norma

Lékařské rukavice pro jednorázové použití. Část 2: Technické požadavky a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 455-2:1997. Platí pro lékařské rukavice pro jednorázové použití a byla zpracována ve dvou částech. První část se zabývá nepropustností (těsností) rukavic. Část 2 se zabývá fyzikálními vlastnostmi. O zpracování třetí části, na téma "Biologická bezpečnost" se uvažuje. Tato část normy stanoví požadavky fyzikálních vlastností lékařských rukavic pro jednorázové použití (např. operačních rukavic, vyšetřovacích/diagnostických rukavic) za účelem určit a zjistit, aby tyto rukavice splnily příslušný stupeň ochrany před kontaminací uživatele pacientem a naopak. Normalizovány jsou zejména: Rozměry, Pevnost, Odběr vzorků, kontrolní úroveň a AQL. (Blíže viz ČSN ISO 2859-1 (01 0261) - Statistické přejímky srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii.) ČSN EN 455-2 (63 7416) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN 63 7414 z 2.2.1987.

Označení ČSN EN 455-2 (637416)
Katalogové číslo 21360
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963213606
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN EN 455-2 (637415)
Tato norma nahradila ČSN 63 7414 (637414) z května 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 455-1 (637415)
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr

ČSN EN 455-2 (637415)
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností

ČSN EN 455-3 (637415)
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

ČSN EN 455-4 (637415)
Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti