ICS 11.140 - Zařízení nemocnic

ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 (364801) - leden 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 15. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60601-2-52 (364801) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.12t, A1 12.15t

800 Kč

ČSN EN 80601-2-35 (364801) - srpen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 5.17t

760 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-46 ed. 3 (364801) - leden 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů

340 Kč

ČSN EN 50637 (364895) - duben 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti

590 Kč

ČSN EN 455-1 (637415) - červenec 2001

Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

125 Kč

ČSN EN 455-1 (637415) - listopad 2020 nové vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr

190 Kč

ČSN EN 455-2 (637415) - únor 2016 aktuální vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností

190 Kč

ČSN EN 455-3 (637415) - říjen 2015 aktuální vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 455-4 (637415) - únor 2010

Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 21171 (637420) - prosinec 2006

Lékařské rukavice - Stanovení odstranitelného povrchového prášku

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14237 (804110) - únor 2017

Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb

230 Kč

ČSN EN 13795-1 (855810) - říjen 2019

Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13795-2 (855810) - říjen 2019

Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22612 (855811) - srpen 2005

Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha

230 Kč

ČSN EN 14683 +AC (855812) - únor 2020 aktuální vydání

Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12531 (918005) - říjen 1999

Kladky a kola - Kladky nemocničních postelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč