Třída 63 - PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY

Zobrazit obsah třídy 63 - Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 0001 (630001) - červenec 1971

Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81, Z2 5.99t

157 Kč

ČSN 63 0002 (630002) - listopad 2005

Gumárenská terminologie

1 270 Kč

ČSN ISO 3302-1 (630100) - březen 2015 aktuální vydání

Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 63 1001 (631001) - červen 2005

Pneumatiky - Termíny a definice

770 Kč

ČSN EN 14243-1 (631010) - červenec 2019

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 1: Obecné definice týkající se metod stanovení jejich rozměrů a nečistot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14243-2 (631010) - červenec 2019

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 2: Granuláty a prášky - Metody pro stanovení jejich rozměrů a nečistot včetně volné oceli a volného textilního obsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14243-3 (631010) - červenec 2019

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 3: Odřezky, rozsekané kusy a vločky - Metody pro určení jejich rozměrů včetně rozměrů vyčnívajících vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16916 (631012) - leden 2017

Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - listopad 2017

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17188 (631015) - prosinec 2018

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Metoda odběru vzorků pro granuláty a prášky uložené ve velkých pytlích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17189 (631016) - prosinec 2018

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17307 (631017) - únor 2020

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Granuláty a prášky - Identifikace elastomerů: Detekce produktů pyrolýzy v roztoku plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17308 (631018) - únor 2020

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Ocelový drát - Stanovení nekovového obsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 63 1502 (631502) - duben 1988

Zkoušení pneumatik. Směrnice pro přípravu pneumatik k provádění zkoušek na laboratorních zařízeních

125 Kč

ČSN 63 1503 (631503) - říjen 1983

Zkoušení pneumatik. Stanovení hmotnosti plášťů

65 Kč

ČSN 63 1505 (631505) - květen 1986

Zkoušení pneumatik. Stanovení odporu patky pláště proti sesmeknutí s ráfku

125 Kč

ČSN 63 1506 (631506) - srpen 1987

Zkoušení pneumatik. Stanovení radiálního a axiálního házení

125 Kč

ČSN 63 1511 (631511) - květen 1983

Zkoušení pneumatik. Stanovení statické radiální tuhosti a statického poloměru

125 Kč

ČSN 63 1512 (631512) - květen 1990

Zkoušení pneumatik. Zkouška vzduchotěsnosti bezdušových pneumatik

65 Kč

ČSN 63 1531 (631531) - únor 1986

Zkoušení pneumatik. Zkouška pneumatiky trnem v oblasti koruny pláště

125 Kč

ČSN 63 1535 (631535) - květen 1985

Zkoušení pneumatik. Stanovení pevnosti pneumatik tlakovou zkouškou

125 Kč

ČSN 63 1536 (631536) - červen 1989

Zkoušení pneumatik. Zkouška pneumatik pro osobní automobily na bubnovém zkušebním stroji při konstantním zatížení a stupňovitém zvyšování rychlosti

125 Kč

ČSN 63 1557 (631557) - srpen 1985

Zkoušení pneumatik. Měření hloubky desénových drážek a kontrola indikátorů opotřebení

125 Kč

ČSN 63 1558 (631558) - květen 1989

Zkoušení pneumatik. Hodnocení odolnosti pneumatik proti opotřebení při silničních zkouškách

230 Kč

ČSN 63 1595 (631595) - březen 1986

Duše do plášťů pro silniční vozidla a jízdní kola. Zkoušení

190 Kč

ČSN 63 1910 (631910) - červenec 1972

Pneumatiky. Protektorování a opravy diagonálních a semiradiálních plášťů pro motorová vozidla

230 Kč

ČSN 63 1912 (631912) - únor 1980

Opravy pneumatik. Protektorování a opravy radiálních plášťů pro motorová a přípojná vozidla

340 Kč

ČSN EN 16662-1 (631913) - prosinec 2020

Silniční vozidla - Doplňková zařízení pro zajištění přilnavosti pneumatik osobních a lehkých užitkových vozidel - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 63 3001 (633001) - duben 1993

Výrobky z pryže a plastů. Vytlačovaná profilová těsnění. Všeobecná ustanovení a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 681-1 (633002) - duben 1998

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.99t, A2 11.02t, Oprava 1 5.03t, A3 12.05t

565 Kč

ČSN EN 681-2 +A1 (633002) - květen 2004 aktuální vydání

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.05t

405 Kč

ČSN EN 681-3 +A1 (633002) - květen 2004 aktuální vydání

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.05t

405 Kč

ČSN EN 681-4 +A1 (633002) - květen 2004 aktuální vydání

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnicí části

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.05t

295 Kč

ČSN EN 682 (633003) - srpen 2003 aktuální vydání

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.05t

295 Kč

ČSN EN 14291 (633004) - červen 2005

Pěnotvorný roztok pro detekci úniku plynu v instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 63 3010 (633010) - srpen 1992

Pryžokovové výrobky. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN ISO 22762-1 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 22762-2 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 2: Aplikace pro mosty - Specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 22762-3 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 3: Aplikace pro budovy - Specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN 63 5200 (635200) - březen 1985

Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.89, Z2 8.96t, Z3 1.98t

294 Kč

ČSN EN ISO 7233 (635204) - květen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 26801 (635209) - březen 1995

Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

190 Kč

ČSN EN ISO 7326 (635212) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek

230 Kč

ČSN EN ISO 8033 (635214) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev

230 Kč

ČSN EN ISO 10619-1 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10619-3 (635216) - květen 2012

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 3: Ohybové zkoušky při vysokých a nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8030 (635218) - únor 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti

190 Kč

ČSN EN ISO 7751 (635219) - červen 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3994 (635220) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 30013 (635221) - duben 2012

Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností

340 Kč

ČSN EN ISO 6802 (635222) - duben 2019 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1307 (635224) - srpen 2008 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic

125 Kč

ČSN EN ISO 8308 (635225) - duben 2016 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7662 (635227) - březen 1998 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení oděru duše

190 Kč

ČSN EN ISO 10960 (635228) - srpen 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8031 (635229) - únor 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8029 (635231) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18752 (635235) - leden 2017

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1401 (635307) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice pro postřiky v zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3861 (635308) - květen 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice pro otryskávání pískem a ocelovým pískem - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6224 (635309) - červen 2012 aktuální vydání

Hadice z termoplastů s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2398 (635310) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice s přízovou výztuží pro stlačený vzduch - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4641 (635311) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro sání a vypouštění vody - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16650 (635320) - leden 2015

Specifikace spojek hadic pro benzin, olej a maziva - Vysokotlaké spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 1403 (635331) - březen 2020 aktuální vydání

Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro obecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5774 (635332) - srpen 2016 aktuální vydání

Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14420-1 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, typy upevnění a připojení, označování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14420-2 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-3 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-4 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-5 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14420-6 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14420-7 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14420-8 +A1 (635350) - srpen 2016 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14422 (635351) - prosinec 2013 aktuální vydání

Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14423 +A2 (635352) - listopad 2019

Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14424 (635353) - listopad 2013 aktuální vydání

Armované koncovky se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14421 (635354) - červenec 2007

Hadicové koncovky s lisovací objímkou a vnitřní (kovovou) výztuhou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12115 (635401) - červenec 2011 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - listopad 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 4671 (635403) - červen 2008 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN 854 (635405) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6808 (635408) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1360 (635409) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8028 (635410) - srpen 2018 aktuální vydání

Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4080 (635411) - červen 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení propustnosti plynu

190 Kč

ČSN EN ISO 3949 (635412) - únor 2019 aktuální vydání

Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5771 (635413) - duben 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro dopravu bezvodého amoniaku - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1402 (635414) - duben 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem

190 Kč

ČSN EN ISO 6803 (635415) - září 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13765 (635417) - leden 2019 aktuální vydání

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6134 (635419) - srpen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4023 (635420) - červen 2010 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro páru - Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 6806 (635421) - prosinec 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16643 (635423) - únor 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice s duší z fluoroplastu (např. PTFE) a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 853 (635430) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 856 (635431) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

250 Kč

ČSN EN 857 (635432) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Kompaktní hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1762 (635440) - srpen 2019 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1765 (635441) - únor 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1761 (635442) - listopad 1999

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro cisternové vozy - Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 13482 (635444) - duben 2014 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro asfalt a živičné hmoty - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13766 +A1 (635445) - listopad 2020 nové vydání

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1825 (635450) - červenec 2018 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8331 (635454) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28017 (635455) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16820 (635460) - prosinec 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16821 (635461) - prosinec 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Silikonové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4074 ed. 2 (637000) - květen 2016 aktuální vydání

Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 455-1 (637415) - listopad 2020 nové vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr

190 Kč

ČSN EN 455-2 (637415) - únor 2016 aktuální vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností

190 Kč

ČSN EN 455-3 (637415) - říjen 2015 aktuální vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 455-4 (637415) - únor 2010

Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 21171 (637420) - prosinec 2006

Lékařské rukavice - Stanovení odstranitelného povrchového prášku

230 Kč