Třída 6352 - Pryžové a plastové hadice bez koncovek

Zobrazit obsah třídy 63 - Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 5200 (635200) - březen 1985

Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.89, Z2 8.96t, Z3 1.98t

294 Kč

ČSN EN ISO 7233 (635204) - květen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 26801 (635209) - březen 1995

Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

190 Kč

ČSN EN ISO 7326 (635212) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek

230 Kč

ČSN EN ISO 8033 (635214) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev

230 Kč

ČSN EN ISO 10619-1 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10619-3 (635216) - květen 2012

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 3: Ohybové zkoušky při vysokých a nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8030 (635218) - únor 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti

190 Kč

ČSN EN ISO 7751 (635219) - červen 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3994 (635220) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 30013 (635221) - duben 2012

Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností

340 Kč

ČSN EN ISO 6802 (635222) - duben 2019 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1307 (635224) - srpen 2008 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic

125 Kč

ČSN EN ISO 8308 (635225) - duben 2016 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7662 (635227) - březen 1998 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení oděru duše

190 Kč

ČSN EN ISO 10960 (635228) - srpen 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8031 (635229) - únor 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8029 (635231) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18752 (635235) - leden 2017

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč