Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Dovolená

Vážení zákazníci,

od úterý 21. května do pátku 24. května bude naše naše kamenná prodejna na Vranovské 16 v Brně z důvodu dovolené uzavřena. Objednávky, které v této době obdržíme, vyřídíme v pondělí 27. května. Děkujeme za pochopení.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 60335-2-69 (361040) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost

ICS: 97.080 Zařízení na údržbu podlah

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335-2-69:1998. Evropská norma EN 60335-2-69:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60335-2-69:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Pokud v této Části 2 není zmínka o konkrétním článku části 1, platí v přiměřeném rozsahu. Tam, kde tato norma stanovuje "doplněk", "změnu" nebo "náhradu", musí být odpovídající požadavek, zkušební předpis nebo vysvětlivka v části 2 upraveny odpovídajícím způsobem. Tato 69. část normy platí pro elektrické vysavače, včetně spotřebičů a stabilních zařízení specificky určených pro vysávání za mokra, pro vysávání za sucha nebo obojího, pro průmyslové a komerční použití s příslušenstvím nebo bez příslušenství, např. pro vysávání prachu nebo podobných materiálů z pracovních stolů nebo výrobních strojů. Tato norma platí pro stroje, které manipulují s nebezpečným prachem, např. azbestovým prachem, nebo s kapalinami, pro které platí další národní požadavky. Je také použitelná pro spotřebiče využívající pro motor jiné formy energie, je však nezbytné aby jejich vliv byl vzat v úvahu. Obsahuje odchylky od normy kmenové, nejvíce snad v kapitole 2 - definice, 7 - značení a návody, 11 - oteplení, 15 - odolnost proti vlhkosti, 19 - abnormální činnost, 22 - konstrukce, 25 - síťový přívod a vnější pohyblivé přívody. Některé ze změn mají bezpečnostní význam. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecný požadavek, kapitolu 4 - Všeobecné podmínky pro zkoušky, kapitolu 5 - Neobsazeno, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Značení a návody, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 9 - Rozběh elektromechanických spotřebičů, kapitolu 10 - Příkon a proud, kapitolu 11 - Oteplení, kapitolu 12 - Neobsazeno, kapitolu 13 - Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě, kapitolu 14 - Neobsazeno, kapitolu 15 - Odolnost proti vlhkosti, kapitolu 16 - Unikající proud a elektrická pevnost, kapitolu 17 - Ochrana proti přetížení transformátorů a přidružených obvodů, kapitolu 18 - Trvanlivost, kapitolu 19 - Abnormální činnost, kapitolu 20 - Stabilita a mechanická nebezpečí, kapitolu 21 - Mechanická pevnost, kapitolu 22 - Konstrukce, kapitolu 23 - Vnitřní spojování, kapitolu 24 - Součásti, kapitolu 25 - Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody, kapitolu 26 - Svorky pro vnější vodiče, kapitolu 27 - Ochranné spojení se zemí, kapitolu 28 - Šrouby a spoje, kapitolu 29 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 30 - Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům, kapitolu 31 - Odolnost proti korozi a kapitolu 32 - Záření, toxicita a podobná nebezpečí. Pokud jde o tuto kapitolu 32, je uvedeno: "Tato kapitola z Části 1 platí s těmito změnami: Poznámka Pro stroje, určené ke sběru nebezpečného prachu, jsou v příloze AA IEC 60335-2-69 (v ČR ČSN EN 60335-2-69) - tedy v této normě - stanoveny doplňující požadavky." Dále norma uvádí normativní Přílohy A, AA, ZA a informativní Přílohu BB. Rozsáhlá příloha AA (str.19 - 26) obsahuje velmi podrobné "zvláštní požadavky na vysavače, zametací stroje s vysáváním a odsávače prachu, pro sběr zdraví nebezpečných prachů." Rovněž velmi rozsáhlá příloha BB (str. 27 - 34) uvádí "seznam prachů, které jsou výbušné v případě vznícení" s údaji o minimální zápalné teplotě, minimální zápalné energii a minimální výbušné koncentraci. ČSN EN 60335-2-69 (36 1040) byla vydána v září 1999. S účinností od 1.4. 2002 se ruší ČSN EN 60335-2-69 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití (36 1055) z listopadu 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Označení ČSN EN 60335-2-69 (361040)
Katalogové číslo 56777
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1999
Datum účinnosti 1. 10. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963567778
Změny a opravy A1 7.01t, A11 8.03t, Z1 3.04t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN EN 60335-2-69 ed. 2 (361045)
Tato norma nahradila ČSN EN 60335-2-69 (361055) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60335-1 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

ČSN EN 60335-2-101 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

ČSN EN 60335-2-105 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

ČSN EN 60335-2-106 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

ČSN EN 60335-2-108 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

ČSN EN 60335-2-109 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče