ČSN EN 895 (051121) Zrušená norma

Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví rozměry zkušebních tyčí a postupy pro provádění příčných zkoušek tahem, jimiž je zjišťována pevnost v tahu a poloha lomu tupých svarových spojů.
Norma platí pro kovové materiály, bez ohledu na způsob výroby, jejíž spojení bylo provedeno libovolnou metodou tavného svařování.
Pokud v normě není uvedeno jinak, platí všeobecná ustanovení podle ČSN EN 10002-1 (42 0310).
Příloha A (informativní) uvádí příklad typického protokolu o zkoušce.

Označení ČSN EN 895 (051121)
Katalogové číslo 21333
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963213330
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 4136 (051121)
Tato norma nahradila ČSN 05 1121 (051121) z prosince 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)