ICS 25.160.40 - Svarové spoje

ČSN EN ISO 2553 (013155) - květen 2020 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.21t

790 Kč

ČSN EN ISO 2400 (015025) - leden 2013

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1

190 Kč

ČSN EN ISO 7963 (015025) - duben 2011

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2

230 Kč

ČSN EN ISO 6520-1 (050005) - leden 2008 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování

570 Kč

ČSN EN ISO 6520-2 (050005) - březen 2014 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování

350 Kč

ČSN EN ISO 17659 (050008) - červen 2005

Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením

590 Kč

ČSN EN ISO 6947 (050024) - leden 2021 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 9692-1 (050025) - březen 2014 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN EN ISO 9692-3 (050025) - leden 2017 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) - květen 2004 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli

230 Kč

ČSN EN 1708-1 (050026) - červenec 2010 aktuální vydání

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti

570 Kč

ČSN EN 1708-2 (050026) - září 2019 aktuální vydání

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku

340 Kč

ČSN EN 1708-3 (050026) - říjen 2012

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části

230 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - srpen 2014 aktuální vydání

Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality

350 Kč

ČSN EN ISO 12932 (050112) - květen 2014

Svařování - Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin - Určování stupňů kvality

350 Kč

ČSN 05 0120 (050120) - duben 1971

Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí

440 Kč

ČSN 05 0211 (050211) - říjen 1992

Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady

230 Kč

ČSN 05 0235 (050235) - říjen 1977

Zváranie. Medzné odchylky zvarkov a prídavky na ich obrábanie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.03t

262 Kč

ČSN EN ISO 13919-1 (050335) - leden 2021 aktuální vydání

Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

340 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - leden 2003

Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

295 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - září 2021 nové vydání

Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - leden 2020 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

340 Kč

ČSN EN ISO 18592 (051109) - březen 2020 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14270 (051110) - říjen 2016 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10042 (051111) - leden 2019 aktuální vydání

Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - květen 2021 nové vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14273 (051112) - říjen 2016 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14323 (051113) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12996 (051114) - březen 2014

Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 4136 (051121) - květen 2013 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

250 Kč

ČSN EN ISO 5173 (051124) - říjen 2010

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.11t, A1 5.12t

425 Kč

ČSN EN ISO 9016 (051125) - duben 2013 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - březen 2020 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů

190 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - prosinec 2018 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením

230 Kč

ČSN EN ISO 17639 (051128) - březen 2014

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů

190 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9015-1 (051134) - červenec 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním

230 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - říjen 2018 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 14329 (051135) - srpen 2004 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 17653 (051136) - březen 2013 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů

190 Kč

ČSN EN ISO 17654 (051137) - duben 2012 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů

125 Kč

ČSN EN ISO 17655 (051138) - únor 2004 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu

190 Kč

ČSN EN ISO 22826 (051138) - září 2021

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti svarů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14324 (051139) - srpen 2004 aktuální vydání

Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu

230 Kč

ČSN EN ISO 9018 (051140) - květen 2016 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17642-1 (051142) - květen 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN ISO 17642-2 (051142) - listopad 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí

340 Kč

ČSN EN ISO 17642-3 (051142) - listopad 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí

230 Kč

ČSN EN ISO 17641-1 (051143) - květen 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN ISO 17641-2 (051143) - květen 2016 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 05 1144 (051144) - červenec 1990

Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti

125 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - květen 2018 aktuální vydání

Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - září 2013

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film

350 Kč

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - září 2013

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory

550 Kč

ČSN 05 1155 (051155) - listopad 1980

Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem

190 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - březen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení

350 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 19285 (051172) - červen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 20601 (051172) - červenec 2019

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23279 (051173) - květen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech

230 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - červenec 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array

350 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - březen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

230 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny

230 Kč

ČSN EN ISO 17643 (051179) - duben 2016

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 17638 (051182) - květen 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - březen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu

340 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - duben 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - květen 2021 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD)

440 Kč

ČSN EN ISO 8249 (051225) - září 2019 aktuální vydání

Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí

350 Kč

ČSN 05 1313 (051313) - listopad 1990

Zváranie. Zvarový spoj. Meranie tvrdosti podľa Vickersa

125 Kč

ČSN EN ISO 18278-3 (051330) - květen 2018 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem

350 Kč

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18785-1 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18785-2 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12814-1 (056820) - listopad 2001

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem

230 Kč

ČSN EN 12814-2 (056820) - srpen 2021 nové vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12814-3 (056820) - září 2014 aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Kríp při dlouhodobém namáhání v tahu

340 Kč

ČSN EN 12814-4 (056820) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

290 Kč

ČSN EN 12814-5 (056820) - květen 2003 aktuální vydání

Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška

125 Kč

ČSN EN 12814-6 (056820) - listopad 2001

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách

190 Kč

ČSN EN 12814-7 (056820) - červen 2003

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12814-8 (056820) - srpen 2021 nové vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1778 (056825) - srpen 2002 aktuální vydání

Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů

570 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - duben 2021 nové vydání

Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN 13100-1 (056830) - listopad 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13100-2 (056830) - březen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13100-3 (056830) - září 2005

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkoušení ultrazvukem

230 Kč

ČSN EN 13100-4 (056830) - září 2013 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím

190 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - září 2013 aktuální vydání

Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality

230 Kč

ČSN EN 2574 (311040) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Svary. Údaje na výkresech

125 Kč

ČSN EN 4677-001 (311202) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené elektronovým svařováním - Část 001: Kvalita svařovaných součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4678 (311205) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Svařované součásti a součásti vyrobené tvrdým pájením pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené laserovým svařováním - Kvalita svařovaných součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12732 +A1 (386412) - červenec 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

570 Kč

ČSN EN ISO 15653 (420390) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů

440 Kč