ČSN EN ISO 8561 (142761) Zrušená norma

Beznámrazová chladicí zařízení pro domácnost - Chladničky, kombinované chladničky-mrazničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny chlazené vnitřní nucenou cirkulací vzduchu - Charakteristiky a metody zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje základní charakteristiky konzervátorů zmrazených potravin pro domácnost a mrazniček na potraviny pro domácnost, chlazených vnitřní nucenou cirkulací vzduchu a chladniček pro domácnost s prostory nebo bez prostorů s mírnou teplotou, pro výrobu ledu nebo pro skladování zmrazených potravin; a nebo kombinovaných chladniček-mrazniček s prostorem nebo bez prostoru s mírnou teplotou a s alespoň prostorem (prostory) pro zmrazování potravin a nebo pro skladování zmrazených potravin, chlazených vnitřní nucenou cirkulací vzduchu, které jsou kompletně smontovány ve výrobním podniku; a stanoví metody zkoušky pro kontrolu těchto charakteristik.
Zařízení s jednou chladicí jednotkou, ve kterých jsou prostory, z nichž některé jsou chlazeny nucenou cirkulací vzduchu a jiné jsou chlazeny přirozeným prouděním (konvekcí) musí být zkoušena podle této mezinárodní normy. Prostory chlazené přirozeným prouděním, které ale mají odělenou samostatnou chladicí jednotku, musí být zkoušeny podle aplikovatelné normy, na kterou je uveden normativní odkaz. Všechny prostory jsou však automaticky odtávány s automatickým odstraňováním odtáté vody.
Tato mezinárodní norma se nevztahuje na chladničky pro domácnost ( které jsou zahrnuty do předmětu ISO 7371), na kombinované chladničky-mrazničky (které jsou zahrnuty do předmětu ISO 8187); nebo na konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny (které jsou zahrnuty do předmětu ISO 5155), které nejsou chlazeny vnitřní nucenou cirkulací vzduchu. Zkoušky popsané v této mezinárodní normě jsou typové zkoušky. Pokud je nutné ověřit výkonnost chladicího zařízení daného typu ve vztahu k této mezinárodní normě, všechny zde popsané zkoušky by zásadně měly být provedeny na jedné a téže jednotce. Tyto zkoušky mohou také být provedeny individuálně za účelem zkoumání specifické charakteristiky. Pokud není specifikována žádná zkušební metoda potom příslušný požadavek, o který se jedná má být považován za doporučení. Elektrické a mechanické bezpečnostní požadavky, které jsou aplikovatelné na chladicí zařízení pro domácnost jsou specifikovány v IEC 335-2-24. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na beznámrazová chladicí zařízení pro domácnost, která jsou provozována na jiný zdroj energie než je elektrická energie. Další požadavky bezpečnosti aplikovatelné na chladicí jednotky chladicích zařízení pro domácnost jsou uvedeny v ISO 5149.

Označení ČSN EN ISO 8561 (142761)
Katalogové číslo 26086
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 9. 1997
Datum účinnosti 1. 10. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963260860
Změny a opravy A1 4.99t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 15502 (142711)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 8561 (142761) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)