ICS 97.040.30 - Chladicí a mrazicí zařízení v domácnostech

ČSN EN 732 (061457) - říjen 1999

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Absorpční chladničky

440 Kč

ČSN ISO 5149 (142749) - květen 1998

Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti

440 Kč

ČSN EN 16901 (142804) - červen 2017

Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16902 (142805) - červen 2017

Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 60704-2-14 (361008) - listopad 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.15t, A1 12.19t

545 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 (361045) - listopad 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.19t, A2 7.19t, A11 2.21t

1 095 Kč

ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (361050) - říjen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

350 Kč

ČSN EN 50597 (361060) - duben 2016

Spotřeba energie výdejních strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50597 ed. 2 (361060) - duben 2019

Spotřeba energie výdejních strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62552 (361060) - srpen 2013

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN IEC 63169 (361060) - únor 2021

Elektrické chladicí a mrazicí spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Konzervace potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč