ČSN EN ISO 9400 (038174)

Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi

ČSN EN ISO 9400 Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 9400:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9400:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato norma předepisuje čtyři metody stanovení náchylnosti slitin niklu k mezikrystalové korozi. Metody jsou určeny pro laboratorní zkoušení a výsledky nemusí přímo souviset s výskytem mezikrystalové koroze slitin niklu ve skutečném provozu, pokud provozní prostředí není stejné jako zkušební. Norma zahrnuje tyto metody: A - zkouška síranem železitým a kyselinou sírovou (oddíl 2); B - zkouška síranem měďnatým a 16 % kyselinou sírovou s přísadou mědi (oddíl 3); C - zkouška kyselinou chlorovodíkovou (oddíl 4); D - zkouška kyselinou dusičnou (oddíl 5). Metoda vhodná pro danou slitinu, volba režimu zcitlivění a kritéria přijetí se musí stanovit dohodou mezi odběratelem a dodavatelem slitiny. Metody stanovené v této normě lze použít pro hodnocení těch slitin niklu používaných v korozivním prostředí, které jsou uvedeny v ISO 6207 (do 1.6.1997 v ČR nezavedena). ČSN EN ISO 9400 (03 8174) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN ISO 9400 (038174)
Katalogové číslo 21820
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963218205
Dostupnost skladem (tisk na počkání)