1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 77.060 - Koroze kovů

ČSN EN ISO 8044 (038001) - říjen 2020 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Slovník

590 Kč

ČSN ISO 11845 (038100) - září 1997

Koroze kovů a slitin - Všeobecné zásady pro korozní zkoušky

125 Kč

ČSN ISO 8407 (038102) - květen 2013 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.14t

255 Kč

ČSN EN ISO 8565 (038110) - březen 2012 aktuální vydání

Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 7441 (038112) - září 2015

Koroze kovů a slitin - Stanovení bimetalické koroze při atmosférických korozních zkouškách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7384 (038120) - listopad 1994

Korozní zkoušky v umělé atmosféře. Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 10062 (038121) - červenec 2008

Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16701 (038122) - únor 2016 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16151 (038123) - únor 2019 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 16539 (038124) - leden 2014

Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - „Suchá“ a „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 11130 (038129) - říjen 2018 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 03 8131 (038131) - leden 1973

Korozní zkouška v kondenzační komoře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.82t

157 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - prosinec 2017 aktuální vydání

Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

340 Kč

ČSN 03 8135 (038135) - květen 1990

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Korozní zkoušky v kapalinách a parách. Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN 03 8137 (038137) - listopad 1989

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení

230 Kč

ČSN EN ISO 11306 (038138) - listopad 1998

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro expozici kovů a slitin v povrchové mořské vodě a vyhodnocení korozních zkoušek (ISO 11306: 1998)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12732 (038140) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Měření elektrochemické potenciokinetické reaktivace s využitím záznamu dvojité smyčky (na základě Číhalovy metody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11463 (038146) - květen 2021

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení bodové koroze

230 Kč

ČSN EN ISO 15324 (038149) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17081 (038152) - listopad 2014 aktuální vydání

Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6509-1 (038167) - leden 2015

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování - Část 1: Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 21601 (038169) - duben 2014

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 03 8171 (038171) - srpen 1990

Ochrana proti korozi. Korozivzdorné oceli a slitiny. Metody zrychlených zkoušek odolnosti proti bodové korozi

230 Kč

ČSN EN ISO 7539-1 (038172) - srpen 2013

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 7539-10 (038172) - prosinec 2020 nové vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7539-11 (038172) - červenec 2015

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - duben 2019 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 7539-7 (038172) - listopad 2005

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace

190 Kč

ČSN EN ISO 7539-8 (038172) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7539-9 (038172) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 7539-2 (038172) - říjen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

ČSN ISO 7539-3 (038172) - srpen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

157 Kč

ČSN ISO 7539-4 (038172) - srpen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

157 Kč

ČSN ISO 7539-5 (038172) - červen 1994

Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

ČSN ISO 11846 (038173) - duben 1997

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.08t

222 Kč

ČSN EN ISO 9400 (038174) - březen 1997

Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi

230 Kč

ČSN EN ISO 3651-1 (038175) - březen 2000

Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test)

190 Kč

ČSN EN ISO 3651-2 (038175) - srpen 1999

Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou

230 Kč

ČSN ISO 9591 (038176) - leden 2006

Koroze slitin hliníku - Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání

230 Kč

ČSN EN ISO 11782-1 (038177) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 1: Zkoušky cyklováním do porušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11782-2 (038177) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 2: Zkoušky šíření trhliny s použitím vzorků s vytvořenou trhlinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17864 (038178) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Stanovení kritické teploty bodové koroze potenciostatickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17475 (038179) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Elektrochemické zkušební metody - Návody pro provádění potenciostatických a potenciodynamických polarizačních měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15329 (038195) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Hodnocení náchylnosti hliníkových slitin po jejich tepelném zpracování k mezikrystalové korozi anodickou polarizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11474 (038196) - březen 2015

Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20728 (038198) - duben 2019

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin hořčíku proti koroznímu praskání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12501-1 (038201) - září 2003

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 1: Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN 12501-2 (038201) - září 2003

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 9223 (038203) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad

230 Kč

ČSN ISO 11303 (038204) - leden 2004

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.08t

382 Kč

ČSN 03 8205 (038205) - prosinec 1979

Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů

440 Kč

ČSN EN ISO 9224 (038208) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity

230 Kč

ČSN EN ISO 9225 (038209) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry

340 Kč

ČSN EN ISO 9226 (038210) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity

190 Kč

ČSN EN ISO 11844-1 (038211) - leden 2021

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

340 Kč

ČSN EN ISO 11844-2 (038211) - leden 2021

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách

230 Kč

ČSN EN ISO 11844-3 (038211) - srpen 2020

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér

230 Kč

ČSN ISO 17752 (038213) - únor 2013

Koroze kovů a slitin - Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 12502-1 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně

190 Kč

ČSN EN 12502-2 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi

230 Kč

ČSN EN 12502-3 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály

230 Kč

ČSN EN 12502-4 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli

190 Kč

ČSN EN 12502-5 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli

190 Kč

ČSN EN 14868 (038271) - květen 2006

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách

340 Kč

ČSN EN ISO 10270 (038272) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 03 8332 (038332) - prosinec 1993

Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.99t

382 Kč

ČSN EN 12068 (038333) - září 1999

Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály

550 Kč

ČSN EN 12496 (038334) - listopad 2013

Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16222 (038339) - duben 2013

Katodická ochrana lodních trupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - únor 2018 aktuální vydání

Katodická ochrana oceli v betonu

550 Kč

ČSN 03 8350 (038350) - září 1996

Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

230 Kč

ČSN EN 12473 (038351) - srpen 2014 aktuální vydání

Obecné zásady katodické ochrany v mořské vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12495 (038352) - srpen 2000

Katodická ochrana upevněných ocelových konstrukcí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13173 (038353) - srpen 2001

Katodická ochrana plovoucích ocelových konstrukcí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13174 (038354) - květen 2013

Katodická ochrana přístavních staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12954 (038355) - listopad 2020 nové vydání

Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě

350 Kč

ČSN EN 17243 (038356) - září 2020

Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových nádrží, konstrukcí, zařízení a potrubí obsahujících mořskou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12499 (038357) - září 2003

Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

460 Kč

ČSN EN 13636 (038358) - srpen 2005 aktuální vydání

Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí

440 Kč

ČSN EN 14505 (038359) - leden 2006

Katodická ochrana složitých konstrukcí

340 Kč

ČSN EN 13509 (038360) - leden 2004

Měřicí postupy v katodické ochraně

350 Kč

ČSN 03 8361 (038361) - srpen 1990

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod

125 Kč

ČSN 03 8363 (038363) - duben 1978

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou

65 Kč

ČSN 03 8365 (038365) - únor 1987

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

157 Kč

ČSN 03 8368 (038368) - únor 1989

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi

125 Kč

ČSN EN ISO 18086 (038369) - duben 2018

Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 03 8370 (038370) - červenec 1963

Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

190 Kč

ČSN 03 8371 (038371) - listopad 1978

Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.84, Zb 12.85, Zc 2.89t, Zd 9.91, UR 4.92, Z5 7.01t, Z6 1.04t

479 Kč

ČSN 03 8372 (038372) - únor 1977

Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě

230 Kč

ČSN 03 8373 (038373) - březen 1976

Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

262 Kč

ČSN 03 8374 (038374) - říjen 1975

Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

125 Kč

ČSN 03 8375 (038375) - prosinec 1986

Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

262 Kč

ČSN 03 8376 (038376) - leden 1976

Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81t, Z2 1.04t

404 Kč

ČSN EN 15112 (038377) - leden 2007

Vnější katodická ochrana pažnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16299 (038378) - prosinec 2013

Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 15257 (038391) - prosinec 2017

Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 03 8451 (038451) - březen 1987

Inhibitory koroze v kyselinách. Metody stanovení ochranné účinnosti při moření kovů

230 Kč

ČSN 03 8452 (038452) - srpen 1989

Ochrana proti korozi. Inhibitory koroze kovů a slitin v neutrálních vodních prostředích. Laboratorní metody stanovení ochranné účinnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 16784-1 (038453) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 1: Návod pro provádění poloprovozního hodnocení přídavku inhibitorů na korozi a proces obrůstání mikroorganismy v otevřených recirkulačních systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16784-2 (038453) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 2: Využití poloprovozního zkušebního zařízení pro hodnocení programů úpravy chladicí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 8994 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda

190 Kč

ČSN EN 50162 (341521) - duben 2005

Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav

350 Kč

ČSN EN 10229 (420424) - červenec 2000

Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC)

230 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

770 Kč

ČSN 65 6074 (656074) - září 2006

Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy

125 Kč

ČSN EN 1965-1 (668581) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Koroze - Část 1: Stanovení a klasifikace koroze měděného podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1965-2 (668581) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Koroze - Část 2: Stanovení a klasifikace koroze mosazného podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč