ČSN 03 8205 (038205)

Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 992-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o některé další zkoušky a zejména o podrobnou kapitolu o bezpečnosti a ochraně zdraví. V této kap. jsou stručně charakterizovány všechny druhy používaných látek a současně je upozorněno jak na možné poškození zdraví při práci, tak i na riziko pro uživatele. Norma zachovává obecnou polohu informací, protože charakter používaných látek a jejich nejrůznější účinek na zdraví nepřipouští detailní řešení každého možného rizika. Text kapitoly je vcelku dobrým příkladem formulace pokynů za předpokladu výskytu mnohotvárných rizik. Až na některé věcné nepřesnosti může být norma vzorem pro jiné podobné případy. Samotná norma RVHP spíše v přehledných tabulkách stanovuje a specifikuje používané prostředky, úpravu materiálu, jeho rozdělení do skupin a pod. ČSN 03 8205 byla schválena 17.12.1979 a nabyla účinnosti od 1.1.1980. Nahradila ČSN 03 8205 z 24.2.1976.

Označení ČSN 03 8205 (038205)
Katalogové číslo 564
Cena 440 Kč440
Datum schválení 17. 12. 1979
Datum účinnosti 1. 1. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963005645
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 03 82 05
  • ČSN 038205
  • ČSN 03 82 05 : 1979
  • ČSN 038205:1979
  • ČSN 03 8205:1979
foo