Třída 0382 - Oblasti koroze

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 12501-1 (038201) - září 2003

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 1: Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN 12501-2 (038201) - září 2003

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 9223 (038203) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad

230 Kč

ČSN ISO 11303 (038204) - leden 2004

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.08t

382 Kč

ČSN 03 8205 (038205) - prosinec 1979

Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů

440 Kč

ČSN EN ISO 9224 (038208) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity

230 Kč

ČSN EN ISO 9225 (038209) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry

340 Kč

ČSN EN ISO 9226 (038210) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity

190 Kč

ČSN EN ISO 11844-1 (038211) - leden 2021

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

340 Kč

ČSN EN ISO 11844-2 (038211) - leden 2021

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách

230 Kč

ČSN EN ISO 11844-3 (038211) - srpen 2020

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér

230 Kč

ČSN ISO 17752 (038213) - únor 2013

Koroze kovů a slitin - Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 8501-1 (038221) - listopad 2007

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 8501-3 (038221) - únor 2008

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

190 Kč

ČSN EN ISO 8501-4 (038221) - květen 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou

340 Kč

ČSN ISO 8501-2 (038221) - červen 1998

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

382 Kč

ČSN EN ISO 8502-11 (038222) - prosinec 2006

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 11: Provozní metoda pro turbidimetrické stanovení ve vodě rozpustných síranů

190 Kč

ČSN EN ISO 8502-2 (038222) - září 2017 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu

190 Kč

ČSN EN ISO 8502-3 (038222) - září 2017

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)

230 Kč

ČSN EN ISO 8502-4 (038222) - září 2017

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů

350 Kč

ČSN EN ISO 8502-5 (038222) - srpen 2005

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí)

190 Kč

ČSN EN ISO 8502-6 (038222) - prosinec 2020 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce vodou rozpustných nečistot pro analýzu (Breslova metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 8502-9 (038222) - květen 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-1 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-2 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

190 Kč

ČSN EN ISO 8503-3 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-4 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-5 (038223) - září 2017 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8504-1 (038224) - červen 2020 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 8504-2 (038224) - červen 2020 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání

230 Kč

ČSN EN ISO 8504-3 (038224) - červenec 2019

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a mechanizované čištění

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-1 (038234) - květen 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-2 (038234) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-3 (038234) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Broky a drť z vysokouhlíkové lité oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-4 (038234) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Broky z nízkouhlíkové lité oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-5 (038234) - říjen 2021

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Sekaný ocelový drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-1 (038235) - červen 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN ISO 11125-2 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-3 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-4 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Stanovení zdánlivé hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-5 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení podílu vadných částic a mikrostruktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-6 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení cizích látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-7 (038235) - květen 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacících prostředků - Část 7: Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-9 (038235) - prosinec 2022

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 9: Zkouška opotřebení a použitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11126-1 (038236) - květen 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-10 (038236) - červen 2018 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-3 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Měděná struska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-4 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Uhelná vysokopecní struska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-5 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Niklová struska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-6 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-7 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Tavený oxid hlinitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-8 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-9 (038236) - srpen 2005

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 9: Staurolit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-1 (038237) - září 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN ISO 11127-2 (038237) - září 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-3 (038237) - září 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-4 (038237) - květen 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-5 (038237) - září 2021 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-6 (038237) - duben 2023 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením konduktivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-7 (038237) - květen 2023 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-1 (038241) - září 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-2 (038241) - červen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-3 (038241) - říjen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-4 (038241) - červenec 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - červen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy

350 Kč

ČSN EN ISO 12944-6 (038241) - říjen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 12944-7 (038241) - září 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-8 (038241) - červenec 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12944-9 (038241) - únor 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám

350 Kč

ČSN EN 16623 (038242) - září 2015

Nátěrové hmoty - Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů před požárem - Definice, požadavky, charakteristiky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15741 (038243) - srpen 2021

Nátěrové hmoty - Nátěry snižující tření na vnitřní povrchy ocelových potrubí na souši a v příbřežních vodách pro korozně neagresivní plyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14713-1 (038261) - únor 2018 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi

340 Kč

ČSN EN ISO 14713-2 (038261) - září 2020 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem

340 Kč

ČSN EN ISO 14713-3 (038261) - listopad 2017 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12502-1 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně

190 Kč

ČSN EN 12502-2 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi

230 Kč

ČSN EN 12502-3 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály

230 Kč

ČSN EN 12502-4 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli

190 Kč

ČSN EN 12502-5 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli

190 Kč

ČSN EN 14868 (038271) - květen 2006

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách

340 Kč

ČSN EN ISO 10270 (038272) - září 2022 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo