ČSN EN ISO 11844-3 (038211)

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér

ČSN EN ISO 11844-3 Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metody měření parametrů prostředí používaných ke klasifikaci korozní agresivity vnitřních atmosfér na kovy a slitiny. Parametry prostředí charakterizující vnitřní atmosféry zahrnují větší počet složek znečištění ovzduší, než se obvykle používá pro charakterizaci vnějšího prostředí.
Norma se zabývá měřením relativní vlhkosti, teploty a především metodami měření plynných znečištění ovzduší a znečištění polétavými částicemi. V příloze uvádí chemikálie používané pro pasivní a aktivní vzorkovače.

Označení ČSN EN ISO 11844-3 (038211)
Katalogové číslo 510860
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135108602
Tato norma nahradila ČSN ISO 11844-3 (038211) z února 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11844-1 (038211)
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

ČSN EN ISO 11844-2 (038211)
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách

foo