Třída 03 - STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1000 (031000) - březen 1994

Prevodovky s ozubenými kolesami. Terminológia

190 Kč

ČSN 03 1001 (031001) - červen 1992

Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Klasifikácia

230 Kč

ČSN 03 1002 (031002) - červenec 1992

Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Všeobecné technické požiadavky

190 Kč

ČSN 03 1003 (031003) - duben 1971

Mechanické prevodovky s ozubenými kolesami s prevodom do pomala. Technické dodacie predpisy

125 Kč

ČSN 03 1006 (031006) - květen 1979

Převodovky všeobecného použití s ozubenými koly. Výšky os

125 Kč

ČSN 03 1008 (031008) - prosinec 1986

Kuželové a kuželočelní převodovky všeobecného použití. Řady základních parametrů

125 Kč

ČSN 03 1013 (031013) - říjen 1976

Převodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Převodová čísla

125 Kč

ČSN 03 1014 (031014) - říjen 1976

Čelní ozubené převody pro převodovky. Základní parametry

125 Kč

ČSN 03 1015 (031015) - březen 1987

Planetové převodovky všeobecného použití. Základní parametry

125 Kč

ČSN 03 1016 (031016) - srpen 1987

Závitovkové prevodovky s valcovou závitovkou na všeobecné použitie. Rady základných parametrov

65 Kč

ČSN 03 1017 (031017) - březen 1982

Závitovkové prevody s valcovou závitovkou pre prevodovky. Základné parametre

125 Kč

ČSN 03 1018 (031018) - srpen 1984

Harmonické převodovky a elektropřevodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Řady základních parametrů

125 Kč

ČSN 03 1024 (031024) - únor 1986

Řetězové variátory všeobecného použití. Všeobecné technické požadavky

230 Kč

ČSN 03 1685 (031685) - prosinec 1982

Prevodovky s radením pod zaťažením pre stavebné a cestné stroje. Základné parametre

125 Kč

ČSN 03 1806 (031806) - duben 1986

Variátory s širokým klínovým řemenem všeobecného použití. Všeobecné technické požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 8044 (038001) - říjen 2020 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Slovník

590 Kč

ČSN 03 8005 (038005) - únor 1993

Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení

340 Kč

ČSN EN ISO 2080 (038006) - prosinec 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník

550 Kč

ČSN ISO 7583 (038007) - září 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Termíny a definice

340 Kč

ČSN ISO 11845 (038100) - září 1997

Koroze kovů a slitin - Všeobecné zásady pro korozní zkoušky

125 Kč

ČSN EN ISO 8407 (038102) - srpen 2021

Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních produktů ze vzorků podrobených korozním zkouškám

230 Kč

ČSN EN ISO 16348 (038103) - říjen 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu

125 Kč

ČSN EN ISO 8565 (038110) - březen 2012 aktuální vydání

Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 7441 (038112) - září 2015

Koroze kovů a slitin - Stanovení bimetalické koroze při atmosférických korozních zkouškách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7384 (038120) - listopad 1994

Korozní zkoušky v umělé atmosféře. Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 10062 (038121) - červenec 2008

Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16701 (038122) - únor 2016 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16151 (038123) - únor 2019 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 16539 (038124) - leden 2014

Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - „Suchá“ a „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 11130 (038129) - říjen 2018 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6988 (038130) - listopad 1994

Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN 03 8131 (038131) - leden 1973

Korozní zkouška v kondenzační komoře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.82t

157 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - prosinec 2017 aktuální vydání

Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

340 Kč

ČSN 03 8135 (038135) - květen 1990

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Korozní zkoušky v kapalinách a parách. Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 4536 (038136) - prosinec 1996

Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)

190 Kč

ČSN 03 8137 (038137) - listopad 1989

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení

230 Kč

ČSN EN ISO 11306 (038138) - listopad 1998

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro expozici kovů a slitin v povrchové mořské vodě a vyhodnocení korozních zkoušek (ISO 11306: 1998)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12732 (038140) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Měření elektrochemické potenciokinetické reaktivace s využitím záznamu dvojité smyčky (na základě Číhalovy metody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4539 (038141) - listopad 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu. Elektrolytická korozní zkouška (zkouška EC)

190 Kč

ČSN ISO 4541 (038142) - únor 1994

Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška Corrodkote (Zkouška CORR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 4543 (038143) - říjen 1996

Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování

190 Kč

ČSN EN ISO 11463 (038146) - květen 2021

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení bodové koroze

230 Kč

ČSN EN ISO 10309 (038147) - duben 1997

Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

190 Kč

ČSN EN ISO 12687 (038148) - únor 1999

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Zkouška vlhkou sírou (sirným květem)

230 Kč

ČSN EN ISO 15324 (038149) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4519 (038150) - únor 1994

Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

295 Kč

ČSN EN ISO 10289 (038151) - září 2001

Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám

350 Kč

ČSN EN ISO 17081 (038152) - listopad 2014 aktuální vydání

Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18332 (038153) - listopad 2008

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10308 (038154) - září 2006 aktuální vydání

Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti

350 Kč

ČSN EN ISO 2064 (038155) - říjen 2000

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky

125 Kč

ČSN EN ISO 4516 (038159) - leden 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa

230 Kč

ČSN EN ISO 8401 (038161) - srpen 2017 aktuální vydání

Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 03 8162 (038162) - březen 1986

Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky. Metoda stanovení vnitřního napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 15730 (038164) - prosinec 2016

Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním

230 Kč

ČSN EN ISO 2819 (038165) - prosinec 2018

Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13144 (038166) - červen 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6509-1 (038167) - leden 2015

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování - Část 1: Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 21601 (038169) - duben 2014

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 4518 (038170) - březen 1994

Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Profilometrická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN 03 8171 (038171) - srpen 1990

Ochrana proti korozi. Korozivzdorné oceli a slitiny. Metody zrychlených zkoušek odolnosti proti bodové korozi

230 Kč

ČSN EN ISO 7539-1 (038172) - srpen 2013

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 7539-10 (038172) - prosinec 2020 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7539-11 (038172) - červenec 2015

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - duben 2019 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 7539-7 (038172) - listopad 2005

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace

190 Kč

ČSN EN ISO 7539-8 (038172) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7539-9 (038172) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 7539-2 (038172) - říjen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

ČSN ISO 7539-3 (038172) - srpen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

157 Kč

ČSN ISO 7539-4 (038172) - srpen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

157 Kč

ČSN ISO 7539-5 (038172) - červen 1994

Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

ČSN ISO 11846 (038173) - duben 1997

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.08t

222 Kč

ČSN EN ISO 9400 (038174) - březen 1997

Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi

230 Kč

ČSN EN ISO 3651-1 (038175) - březen 2000

Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test)

190 Kč

ČSN EN ISO 3651-2 (038175) - srpen 1999

Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou

230 Kč

ČSN ISO 9591 (038176) - leden 2006

Koroze slitin hliníku - Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání

230 Kč

ČSN EN ISO 11782-1 (038177) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 1: Zkoušky cyklováním do porušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11782-2 (038177) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 2: Zkoušky šíření trhliny s použitím vzorků s vytvořenou trhlinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17864 (038178) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Stanovení kritické teploty bodové koroze potenciostatickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17475 (038179) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Elektrochemické zkušební metody - Návody pro provádění potenciostatických a potenciodynamických polarizačních měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3882 (038180) - listopad 2003 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky

230 Kč

ČSN EN ISO 2178 (038181) - leden 2017

Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda

350 Kč

ČSN ISO 2361 (038182) - březen 1994

Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 3497 (038183) - leden 2002

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody

340 Kč

ČSN EN ISO 3543 (038184) - listopad 2001 aktuální vydání

Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

250 Kč

ČSN EN ISO 2360 (038185) - duben 2018 aktuální vydání

Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 3868 (038186) - leden 1997

Kovové a jiné anorganické povlaky. Měření tloušťky povlaky. Metoda mnohosvazkové interferometrie podle Fizeaua

190 Kč

ČSN EN ISO 9220 (038187) - leden 1997

Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem

190 Kč

ČSN EN ISO 10111 (038188) - září 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled gravimetrických a chemických analytických metod

230 Kč

ČSN EN ISO 1463 (038189) - prosinec 2004

Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2177 (038191) - prosinec 2004

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním

230 Kč

ČSN EN 14571 (038192) - únor 2006

Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 21968 (038193) - duben 2020 aktuální vydání

Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15042-1 (038194) - prosinec 2006

Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 1: Návod ke stanovení elastických konstant, hustoty a tloušťky vrstev pomocí laserem buzených povrchových akustických vln

340 Kč

ČSN EN 15042-2 (038194) - prosinec 2006

Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 2: Návod k měření tloušťky povlaků fototermickou metodou

340 Kč

ČSN EN ISO 15329 (038195) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Hodnocení náchylnosti hliníkových slitin po jejich tepelném zpracování k mezikrystalové korozi anodickou polarizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11474 (038196) - březen 2015

Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20728 (038198) - duben 2019

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin hořčíku proti koroznímu praskání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12501-1 (038201) - září 2003

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 1: Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN 12501-2 (038201) - září 2003

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 9223 (038203) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad

230 Kč

ČSN ISO 11303 (038204) - leden 2004

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.08t

382 Kč

ČSN 03 8205 (038205) - prosinec 1979

Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů

440 Kč

ČSN EN ISO 9224 (038208) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity

230 Kč

ČSN EN ISO 9225 (038209) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry

340 Kč

ČSN EN ISO 9226 (038210) - září 2012

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity

190 Kč

ČSN EN ISO 11844-1 (038211) - leden 2021

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

340 Kč

ČSN EN ISO 11844-2 (038211) - leden 2021

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách

230 Kč

ČSN EN ISO 11844-3 (038211) - srpen 2020

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér

230 Kč

ČSN ISO 17752 (038213) - únor 2013

Koroze kovů a slitin - Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 8501-1 (038221) - listopad 2007

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 8501-3 (038221) - únor 2008

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

190 Kč

ČSN EN ISO 8501-4 (038221) - květen 2021 nové vydání

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou

340 Kč

ČSN ISO 8501-2 (038221) - červen 1998

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

382 Kč

ČSN EN ISO 8502-11 (038222) - prosinec 2006

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 11: Provozní metoda pro turbidimetrické stanovení ve vodě rozpustných síranů

190 Kč

ČSN EN ISO 8502-2 (038222) - září 2017 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu

190 Kč

ČSN EN ISO 8502-3 (038222) - září 2017

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)

230 Kč

ČSN EN ISO 8502-4 (038222) - září 2017

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů

350 Kč

ČSN EN ISO 8502-5 (038222) - srpen 2005

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí)

190 Kč

ČSN EN ISO 8502-6 (038222) - prosinec 2020 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce vodou rozpustných nečistot pro analýzu (Breslova metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 8502-9 (038222) - květen 2021 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-1 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-2 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

190 Kč

ČSN EN ISO 8503-3 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-4 (038223) - srpen 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem

230 Kč

ČSN EN ISO 8503-5 (038223) - září 2017 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8504-1 (038224) - červen 2020 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 8504-2 (038224) - červen 2020 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání

230 Kč

ČSN EN ISO 8504-3 (038224) - červenec 2019

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a mechanizované čištění

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-1 (038234) - květen 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-2 (038234) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-3 (038234) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Broky a drť z vysokouhlíkové lité oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11124-4 (038234) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Broky z nízkouhlíkové lité oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-1 (038235) - červen 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN ISO 11125-2 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-3 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-4 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Stanovení zdánlivé hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-5 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení podílu vadných částic a mikrostruktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-6 (038235) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení cizích látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11125-7 (038235) - květen 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacících prostředků - Část 7: Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-1 (038236) - květen 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-10 (038236) - červen 2018 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-3 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Měděná struska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-4 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Uhelná vysokopecní struska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-5 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Niklová struska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-6 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-7 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Tavený oxid hlinitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-8 (038236) - duben 2019 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11126-9 (038236) - srpen 2005

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 9: Staurolit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-1 (038237) - červenec 2012

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

190 Kč

ČSN EN ISO 11127-1 (038237) - září 2021 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN ISO 11127-2 (038237) - červenec 2012

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-2 (038237) - září 2021 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-3 (038237) - červenec 2012

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-3 (038237) - září 2021 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-4 (038237) - květen 2021 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-5 (038237) - červenec 2012

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-5 (038237) - září 2021 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-6 (038237) - červenec 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením konduktivity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-7 (038237) - červenec 2012 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-1 (038241) - září 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-2 (038241) - červen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-3 (038241) - říjen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-4 (038241) - červenec 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - červen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy

350 Kč

ČSN EN ISO 12944-6 (038241) - říjen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 12944-7 (038241) - září 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-8 (038241) - červenec 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12944-9 (038241) - únor 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám

350 Kč

ČSN EN 16623 (038242) - září 2015

Nátěrové hmoty - Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů před požárem - Definice, požadavky, charakteristiky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15741 (038243) - srpen 2021

Nátěrové hmoty - Nátěry snižující tření na vnitřní povrchy ocelových potrubí na souši a v příbřežních vodách pro korozně neagresivní plyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14713-1 (038261) - únor 2018 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi

340 Kč

ČSN EN ISO 14713-2 (038261) - září 2020 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem

340 Kč

ČSN EN ISO 14713-3 (038261) - listopad 2017 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12502-1 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně

190 Kč

ČSN EN 12502-2 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi

230 Kč

ČSN EN 12502-3 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály

230 Kč

ČSN EN 12502-4 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli

190 Kč

ČSN EN 12502-5 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli

190 Kč

ČSN EN 14868 (038271) - květen 2006

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách

340 Kč

ČSN EN ISO 10270 (038272) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 03 8332 (038332) - prosinec 1993

Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.99t

382 Kč

ČSN EN 12068 (038333) - září 1999

Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály

550 Kč

ČSN EN 12496 (038334) - listopad 2013

Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16222 (038339) - duben 2013

Katodická ochrana lodních trupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - únor 2018 aktuální vydání

Katodická ochrana oceli v betonu

550 Kč

ČSN EN 14038-1 (038343) - říjen 2016

Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14038-2 (038343) - květen 2021

Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 03 8350 (038350) - září 1996

Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

230 Kč

ČSN EN 12473 (038351) - srpen 2014 aktuální vydání

Obecné zásady katodické ochrany v mořské vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12495 (038352) - srpen 2000

Katodická ochrana upevněných ocelových konstrukcí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13173 (038353) - srpen 2001

Katodická ochrana plovoucích ocelových konstrukcí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13174 (038354) - květen 2013

Katodická ochrana přístavních staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12954 (038355) - listopad 2020 aktuální vydání

Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě

350 Kč

ČSN EN 17243 (038356) - září 2020

Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových nádrží, konstrukcí, zařízení a potrubí obsahujících mořskou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12499 (038357) - září 2003

Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

460 Kč

ČSN EN 13636 (038358) - srpen 2005 aktuální vydání

Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí

440 Kč

ČSN EN 14505 (038359) - leden 2006

Katodická ochrana složitých konstrukcí

340 Kč

ČSN EN 13509 (038360) - leden 2004

Měřicí postupy v katodické ochraně

350 Kč

ČSN 03 8361 (038361) - srpen 1990

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod

125 Kč

ČSN 03 8363 (038363) - duben 1978

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou

65 Kč

ČSN 03 8365 (038365) - únor 1987

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

157 Kč

ČSN 03 8368 (038368) - únor 1989

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi

125 Kč

ČSN EN ISO 18086 (038369) - červenec 2021 nové vydání

Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 03 8370 (038370) - červenec 1963

Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

190 Kč

ČSN 03 8371 (038371) - listopad 1978

Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.84, Zb 12.85, Zc 2.89t, Zd 9.91, UR 4.92, Z5 7.01t, Z6 1.04t

479 Kč

ČSN 03 8372 (038372) - únor 1977

Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě

230 Kč

ČSN 03 8373 (038373) - březen 1976

Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

262 Kč

ČSN 03 8374 (038374) - říjen 1975

Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

125 Kč

ČSN 03 8375 (038375) - prosinec 1986

Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

262 Kč

ČSN 03 8376 (038376) - leden 1976

Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81t, Z2 1.04t

404 Kč

ČSN EN 15112 (038377) - leden 2007

Vnější katodická ochrana pažnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16299 (038378) - prosinec 2013

Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 15257 (038391) - prosinec 2017

Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15589-1 (038392) - říjen 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši

590 Kč

ČSN EN ISO 15589-2 (038392) - srpen 2014

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 03 8451 (038451) - březen 1987

Inhibitory koroze v kyselinách. Metody stanovení ochranné účinnosti při moření kovů

230 Kč

ČSN 03 8452 (038452) - srpen 1989

Ochrana proti korozi. Inhibitory koroze kovů a slitin v neutrálních vodních prostředích. Laboratorní metody stanovení ochranné účinnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 16784-1 (038453) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 1: Návod pro provádění poloprovozního hodnocení přídavku inhibitorů na korozi a proces obrůstání mikroorganismy v otevřených recirkulačních systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16784-2 (038453) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 2: Využití poloprovozního zkušebního zařízení pro hodnocení programů úpravy chladicí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500) - září 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 15721 (038501) - listopad 2001

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků parami kyseliny siřičité a oxidu siřičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15720 (038502) - listopad 2001

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků na kovových podkladech gelovou elektrografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 26945 (038505) - srpen 2011 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2179 (038506) - říjen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

255 Kč

ČSN ISO 7587 (038507) - říjen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-olovo. Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - červenec 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely

340 Kč

ČSN EN ISO 2082 (038509) - duben 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 15726 (038510) - listopad 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem

230 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - říjen 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4526 (038512) - únor 2005

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely

340 Kč

ČSN EN ISO 1456 (038513) - duben 2010

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

340 Kč

ČSN EN 15646 (038514) - srpen 2009

Elektrolyticky vyloučené povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 2093 (038515) - březen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 4521 (038516) - duben 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN ISO 27874 (038518) - duben 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek

340 Kč

ČSN ISO 4524-3 (038519) - březen 1994

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN ISO 4524-6 (038519) - říjen 1993

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

97 Kč

ČSN EN ISO 14647 (038520) - červen 2017

Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19598 (038521) - červenec 2017

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu

230 Kč

ČSN EN 16866 (038522) - červenec 2018

Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP)

230 Kč

ČSN 03 8530 (038530) - listopad 1990

Ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování v Hullově vaničce. Metoda zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 4525 (038531) - říjen 2004 aktuální vydání

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech

230 Kč

ČSN EN ISO 4527 (038541) - leden 2004

Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

370 Kč

ČSN EN 13858 (038542) - červen 2007 aktuální vydání

Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli

230 Kč

ČSN EN ISO 12683 (038543) - červen 2005

Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1461 (038560) - leden 2010 aktuální vydání

Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 1460 (038561) - duben 2021 nové vydání

Kovové povlaky - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech - Gravimetrické stanovení plošné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 17668 (038570) - září 2016

Zinkové difuzní povlaky na ocelových výrobcích - Sherardování - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4520 (038630) - říjen 1992

Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 3613 (038631) - červen 2011 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 3892 (038632) - duben 2002

Konverzní povlaky na kovových materiálech - Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážkové metody

190 Kč

ČSN EN 12487 (038633) - listopad 2007 aktuální vydání

Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku

230 Kč

ČSN EN ISO 9717 (038640) - březen 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10215 (038650) - září 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 18771 (038650) - březen 2021

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Zkušební metoda odolnosti proti oděru povrchu použitím brusného papíru se skleněným brusivem

230 Kč

ČSN EN ISO 2085 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým

125 Kč

ČSN EN ISO 2106 (038650) - červenec 2020 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 2128 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků

125 Kč

ČSN EN ISO 2143 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou

190 Kč

ČSN EN ISO 2376 (038650) - říjen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení průrazného napětí a výdržného napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 2931 (038650) - srpen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance

190 Kč

ČSN EN ISO 3210 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny

190 Kč

ČSN EN ISO 3211 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci

190 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla

190 Kč

ČSN EN ISO 6719 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí

190 Kč

ČSN EN ISO 7599 (038650) - srpen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku

340 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - září 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°

230 Kč

ČSN EN ISO 7759 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru

230 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru

350 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 8994 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda

190 Kč

ČSN ISO 10074 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách

340 Kč

ČSN ISO 10216 (038650) - říjen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Přístrojová metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 14917 (038700) - září 2017

Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14923 (038701) - leden 2004

Žárové stříkání - Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 12679 (038702) - červen 2016

Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání

340 Kč

ČSN EN ISO 12670 (038703) - červen 2016

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN ISO 12671 (038704) - listopad 2014

Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech

190 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - červenec 2018 aktuální vydání

Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání

230 Kč

ČSN EN 17001 (038706) - duben 2019

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace povlaku

190 Kč

ČSN EN 17002 (038707) - duben 2019

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace postupu žárového nástřiku

230 Kč

ČSN EN 17393 (038708) - leden 2021

Žárové stříkání - Zkouška povlaku tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-1 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-2 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Nástřik plamenem včetně nástřiku vysokorychlostním plamenem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-3 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 3: Nástřik elektrickým obloukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-4 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 4: Plazmatický nástřik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-5 (038710) - únor 2019 aktuální vydání

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-6 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 6: Systémy pro manipulaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-7 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 7: Systémy podávání prášku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 14922-1 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití

190 Kč

ČSN EN ISO 14922-2 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 2: Komplexní požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14922-3 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 3: Standardní požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14922-4 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 4: Základní požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 12690 (038712) - červenec 2011

Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti

230 Kč

ČSN EN 15339-2 (038713) - říjen 2007

Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15648 (038714) - září 2009 aktuální vydání

Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem

190 Kč

ČSN EN ISO 14916 (038720) - září 2017

Žárové stříkání - Stanovení přilnavosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15340 (038721) - říjen 2007

Žárové stříkání - Stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem

230 Kč

ČSN EN 16813 (038722) - květen 2017

Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14920 (038730) - únor 2016 aktuální vydání

Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13507 (038731) - duben 2019 aktuální vydání

Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním

190 Kč

ČSN EN ISO 14921 (038732) - červenec 2011 aktuální vydání

Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti

230 Kč

ČSN EN ISO 17834 (038733) - duben 2004

Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot

190 Kč

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - leden 2020 aktuální vydání

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi

350 Kč

ČSN EN ISO 2063-2 (038734) - květen 2018

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14924 (038735) - květen 2006

Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků

190 Kč

ČSN EN 15520 (038736) - únor 2008

Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky

230 Kč

ČSN EN ISO 14232-1 (038740) - říjen 2017

Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14919 (038741) - únor 2016 aktuální vydání

Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace - Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14918 (038750) - prosinec 2018 aktuální vydání

Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod

190 Kč

ČSN EN 13523-1 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku

190 Kč

ČSN EN 13523-10 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody

190 Kč

ČSN EN 13523-11 (038761) - březen 2020 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost proti rozpouštědlům (zkouška otěrem)

190 Kč

ČSN EN 13523-12 (038761) - říjen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu

190 Kč

ČSN EN 13523-13 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla

190 Kč

ČSN EN 13523-14 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

190 Kč

ČSN EN 13523-15 (038761) - leden 2016 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 15: Metamerie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-16 (038761) - červenec 2005

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru

125 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - březen 2020 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií

190 Kč

ČSN EN 13523-18 (038761) - leden 2021 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn

190 Kč

ČSN EN 13523-19 (038761) - březen 2020 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13523-2 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 2: Lesk

190 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - leden 2021 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty

190 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům

230 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání

190 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - leden 2016 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-24 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování

190 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti

190 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

190 Kč

ČSN EN 13523-27 (038761) - říjen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem

190 Kč

ČSN EN 13523-29 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-3 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání

190 Kč

ČSN EN 13523-4 (038761) - únor 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 4: Tvrdost tužkami

190 Kč

ČSN EN 13523-5 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

190 Kč

ČSN EN 13523-6 (038761) - leden 2021 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

190 Kč

ČSN EN 13523-7 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

230 Kč

ČSN EN 13523-8 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze

230 Kč

ČSN EN 13523-9 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

190 Kč

ČSN EN ISO 13123 (038791) - květen 2012

Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda zkoušení tepelněizolačních povlaků (TBC) cyklickým ohřevem s nerovnoměrným rozložením teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 03 8900-4-0 (038900) - listopad 2003

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-0: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Úvod

230 Kč

ČSN 03 8900-4-1 (038900) - listopad 2003

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-1: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Skladování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.04t

580 Kč

ČSN 03 8900-4-2 (038900) - listopad 2003

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-2: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přeprava

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.04t

680 Kč

ČSN 03 8900-4-3 (038900) - prosinec 2003

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-3: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.04t

690 Kč

ČSN 03 8900-4-4 (038900) - únor 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-4: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.05t

680 Kč

ČSN 03 8900-4-5 (038900) - únor 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Zařízení pozemních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.05t

570 Kč

ČSN 03 8900-4-6 (038900) - únor 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-6: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Lodní prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.05t

570 Kč

ČSN 03 8900-4-7 (038900) - únor 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-7: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přenosné a nestacionární použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.05t

580 Kč

ČSN EN 60721-1 (038900) - leden 1996

Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.97t

465 Kč

ČSN EN 60721-2-1 (038900) - prosinec 2014

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60721-2-2 (038900) - leden 2014

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Srážky a vítr

190 Kč

ČSN EN 60721-2-3 (038900) - listopad 2014

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-3: Podmínky vyskytující se v přírodě - Tlak vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60721-2-9 (038900) - prosinec 2014

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-9: Podmínky vyskytující se v přírodě - Naměřená data o rázech a vibracích - Skladování, přeprava a používání

230 Kč

ČSN EN 60721-3-0 (038900) - prosinec 1994

Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 11. červnu 2023 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 60721-3-3 (038900) - březen 1997

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 9.98t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (přejít na náhradu).

597 Kč

ČSN EN 60721-3-4 (038900) - březen 1997

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.98t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (přejít na náhradu).

497 Kč

ČSN EN 60721-3-5 (038900) - prosinec 1998 aktuální vydání

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 5: Zařízení pozemních vozidel

350 Kč

ČSN EN 60721-3-6 (038900) - prosinec 1994

Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 6: Lodní prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 8.98, A2 9.98t, opr. 9.98, UR 11.98

315 Kč

ČSN EN 60721-3-7 (038900) - březen 1997 aktuální vydání

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 7: Přenosné a nestacionární použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.98t

475 Kč

ČSN EN 60721-3-9 +A1 (038900) - listopad 1995

Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Oddíl 9: Mikroklimata uvnitř výrobků

190 Kč

ČSN EN IEC 60721-2-4 (038900) - březen 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota

230 Kč

ČSN EN IEC 60721-2-7 (038900) - únor 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-7: Podmínky vyskytující se v přírodě - Fauna a flóra

230 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-0 ed. 2 (038900) - prosinec 2020

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-0: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod

190 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-1 ed. 2 (038900) - listopad 2018

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-1: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Skladování

230 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-2 ed. 2 (038900) - listopad 2018

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.19t

250 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 (038900) - prosinec 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

230 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2 (038900) - prosinec 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

230 Kč

ČSN IEC 721-2-5 (038900) - prosinec 1993

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Oddíl 5: Prach, písek, solná mlha

230 Kč

ČSN IEC 721-2-6 (038900) - prosinec 1993

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Vibrace a otřesy při zemětřesení

230 Kč

ČSN EN 14879-1 (039000) - květen 2006

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 1: Názvosloví, navrhování a příprava podkladu

440 Kč

ČSN EN 14879-2 (039000) - únor 2008 aktuální vydání

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 2: Povlaky na kovových částech

550 Kč

ČSN EN 14879-3 (039000) - únor 2008 aktuální vydání

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 3: Povlaky na betonových částech

550 Kč

ČSN EN 14879-4 (039000) - leden 2008

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 4: Obklady na kovových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14879-5 (039000) - leden 2008

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 5: Obklady na betonových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14879-6 (039000) - květen 2010

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 6: Obklady kombinované s vrstvami tvárnic a cihel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč