Třída 0385 - Ochranné vrstvy kovové

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 27830 (038500) - září 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 15721 (038501) - listopad 2001

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků parami kyseliny siřičité a oxidu siřičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15720 (038502) - listopad 2001

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků na kovových podkladech gelovou elektrografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 26945 (038505) - srpen 2011 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2179 (038506) - říjen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

255 Kč

ČSN ISO 7587 (038507) - říjen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-olovo. Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - červenec 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely

340 Kč

ČSN EN ISO 2082 (038509) - duben 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 15726 (038510) - listopad 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem

230 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - říjen 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4526 (038512) - únor 2005

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely

340 Kč

ČSN EN ISO 1456 (038513) - duben 2010

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

340 Kč

ČSN EN 15646 (038514) - srpen 2009

Elektrolyticky vyloučené povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 2093 (038515) - březen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 4521 (038516) - duben 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN ISO 27874 (038518) - duben 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN ISO 4524-3 (038519) - červen 2022

Kovové povlaky - Metody zkoušení pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin - Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4524-6 (038519) - říjen 1993

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

97 Kč

ČSN EN ISO 14647 (038520) - červen 2017

Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19598 (038521) - červenec 2017

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu

230 Kč

ČSN EN ISO 16866 (038522) - duben 2023

Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 03 8530 (038530) - listopad 1990

Ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování v Hullově vaničce. Metoda zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 4525 (038531) - říjen 2004 aktuální vydání

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech

230 Kč

ČSN EN ISO 4527 (038541) - leden 2004

Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

370 Kč

ČSN EN 13858 (038542) - červen 2007 aktuální vydání

Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli

230 Kč

ČSN EN ISO 12683 (038543) - červen 2005

Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1461 (038560) - duben 2023 aktuální vydání

Povlaky žárového zinku nanesené ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 1460 (038561) - duben 2021 aktuální vydání

Kovové povlaky - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech - Gravimetrické stanovení plošné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 17668 (038570) - září 2016

Zinkové difuzní povlaky na ocelových výrobcích - Sherardování - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo