1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 0387 - Ochranné vrstvy organické a kombinované

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14917 (038700) - září 2017

Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14923 (038701) - leden 2004

Žárové stříkání - Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 12679 (038702) - červen 2016

Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání

340 Kč

ČSN EN ISO 12670 (038703) - červen 2016

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN ISO 12671 (038704) - listopad 2014

Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech

190 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - červenec 2018 aktuální vydání

Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání

230 Kč

ČSN EN 17001 (038706) - duben 2019

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace povlaku

190 Kč

ČSN EN 17002 (038707) - duben 2019

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace postupu žárového nástřiku

230 Kč

ČSN EN 17393 (038708) - leden 2021

Žárové stříkání - Zkouška povlaku tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-1 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-2 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Nástřik plamenem včetně nástřiku vysokorychlostním plamenem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-3 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 3: Nástřik elektrickým obloukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-4 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 4: Plazmatický nástřik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-5 (038710) - únor 2019 aktuální vydání

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-6 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 6: Systémy pro manipulaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-7 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 7: Systémy podávání prášku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 14922-1 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití

190 Kč

ČSN EN ISO 14922-2 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 2: Komplexní požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14922-3 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 3: Standardní požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14922-4 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 4: Základní požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 12690 (038712) - červenec 2011

Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti

230 Kč

ČSN EN 15339-2 (038713) - říjen 2007

Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15648 (038714) - září 2009 aktuální vydání

Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem

190 Kč

ČSN EN ISO 14916 (038720) - září 2017

Žárové stříkání - Stanovení přilnavosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15340 (038721) - říjen 2007

Žárové stříkání - Stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem

230 Kč

ČSN EN 16813 (038722) - květen 2017

Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14920 (038730) - únor 2016 aktuální vydání

Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13507 (038731) - duben 2019 aktuální vydání

Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním

190 Kč

ČSN EN ISO 14921 (038732) - červenec 2011 aktuální vydání

Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti

230 Kč

ČSN EN ISO 17834 (038733) - duben 2004

Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot

190 Kč

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - leden 2020 aktuální vydání

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi

350 Kč

ČSN EN ISO 2063-2 (038734) - květen 2018

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14924 (038735) - květen 2006

Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků

190 Kč

ČSN EN 15520 (038736) - únor 2008

Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky

230 Kč

ČSN EN ISO 14232-1 (038740) - říjen 2017

Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14919 (038741) - únor 2016 aktuální vydání

Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace - Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14918 (038750) - prosinec 2018 aktuální vydání

Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod

190 Kč

ČSN EN 13523-1 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku

190 Kč

ČSN EN 13523-10 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody

190 Kč

ČSN EN 13523-11 (038761) - březen 2020 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost proti rozpouštědlům (zkouška otěrem)

190 Kč

ČSN EN 13523-12 (038761) - říjen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu

190 Kč

ČSN EN 13523-13 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla

190 Kč

ČSN EN 13523-14 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

190 Kč

ČSN EN 13523-15 (038761) - leden 2016 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 15: Metamerie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-16 (038761) - červenec 2005

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru

125 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - březen 2020 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií

190 Kč

ČSN EN 13523-18 (038761) - leden 2021 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn

190 Kč

ČSN EN 13523-19 (038761) - březen 2020 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13523-2 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 2: Lesk

190 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - leden 2021 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty

190 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům

230 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání

190 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - leden 2016 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-24 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování

190 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti

190 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

190 Kč

ČSN EN 13523-27 (038761) - říjen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem

190 Kč

ČSN EN 13523-29 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-3 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání

190 Kč

ČSN EN 13523-4 (038761) - únor 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 4: Tvrdost tužkami

190 Kč

ČSN EN 13523-5 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

190 Kč

ČSN EN 13523-6 (038761) - leden 2021 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

190 Kč

ČSN EN 13523-7 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

230 Kč

ČSN EN 13523-8 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze

230 Kč

ČSN EN 13523-9 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

190 Kč

ČSN EN ISO 13123 (038791) - květen 2012

Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda zkoušení tepelněizolačních povlaků (TBC) cyklickým ohřevem s nerovnoměrným rozložením teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč