ČSN EN ISO 12679 (038702)

Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání

ČSN EN ISO 12679 Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje všeobecné směrnice pro odborně prováděné vytváření kovových, kovo-keramických, oxido-keramických a plastových povlaků žárovým stříkáním na kovových a nekovových podkladových materiálech. Uvádí doporučení pro vhodné a praktické nastavení nástřiku, bezchybné vytváření povlaku, monitorování, zabezpečování kvality a pro nedestruktivní a destruktivní zkoušky na součásti a na průvodním vzorku. Podrobně popisuje možné negativní důsledky nerespektování těchto doporučení. Poskytuje i radu, jak těmto důsledkům předejít.
Norma obsahuje ustanovení týkající se podkladového materiálu, geometrie součástí, přídavných materiálů, plynů a kapalných paliv pro nástřik, zařízení pro žárové stříkání, přípravy povrchu před nástřikem, postupu nástřiku a dodatečných úprav povlaku. Zabývá se i zabezpečením kvality a zkoušením součástí a průvodních vzorků.

Označení ČSN EN ISO 12679 (038702)
Katalogové číslo 500050
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135000500
Tato norma nahradila ČSN EN 14616 (038702) z července 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo