Třída 0383 - Oblasti koroze

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8332 (038332) - prosinec 1993

Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.99t

382 Kč

ČSN EN 12068 (038333) - září 1999

Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály

550 Kč

ČSN EN 12496 (038334) - listopad 2013

Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24656 (038338) - prosinec 2022

Katodická ochrana konstrukcí příbřežních větrných elektráren

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16222 (038339) - duben 2013

Katodická ochrana lodních trupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - prosinec 2022 aktuální vydání

Katodická ochrana oceli v betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 14038-1 (038343) - říjen 2016

Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14038-2 (038343) - květen 2021

Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 03 8350 (038350) - září 1996

Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

230 Kč

ČSN EN 12473 (038351) - srpen 2014 aktuální vydání

Obecné zásady katodické ochrany v mořské vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12495 (038352) - srpen 2000

Katodická ochrana upevněných ocelových konstrukcí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13173 (038353) - srpen 2001

Katodická ochrana plovoucích ocelových konstrukcí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13174 (038354) - květen 2013

Katodická ochrana přístavních staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12954 (038355) - listopad 2020 aktuální vydání

Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě

350 Kč

ČSN EN 17243 (038356) - září 2020

Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových nádrží, konstrukcí, zařízení a potrubí obsahujících mořskou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12499 (038357) - září 2003

Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

460 Kč

ČSN EN 13636 (038358) - srpen 2005 aktuální vydání

Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí

440 Kč

ČSN EN 14505 (038359) - leden 2006

Katodická ochrana složitých konstrukcí

340 Kč

ČSN EN 13509 (038360) - leden 2004

Měřicí postupy v katodické ochraně

350 Kč

ČSN 03 8361 (038361) - srpen 1990

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod

125 Kč

ČSN 03 8363 (038363) - duben 1978

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou

65 Kč

ČSN 03 8365 (038365) - únor 1987

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

157 Kč

ČSN 03 8368 (038368) - únor 1989

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi

125 Kč

ČSN EN ISO 18086 (038369) - červenec 2021 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 03 8370 (038370) - červenec 1963

Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

190 Kč

ČSN 03 8371 (038371) - listopad 1978

Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.84, Zb 12.85, Zc 2.89t, Zd 9.91, UR 4.92, Z5 7.01t, Z6 1.04t

479 Kč

ČSN 03 8372 (038372) - únor 1977

Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě

230 Kč

ČSN 03 8373 (038373) - březen 1976

Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

262 Kč

ČSN 03 8374 (038374) - říjen 1975

Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

125 Kč

ČSN 03 8375 (038375) - prosinec 1986

Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

262 Kč

ČSN 03 8376 (038376) - leden 1976

Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81t, Z2 1.04t

404 Kč

ČSN EN 15112 (038377) - listopad 2022 aktuální vydání

Vnější katodická ochrana pažnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16299 (038378) - prosinec 2013

Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 15257 (038391) - prosinec 2017

Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15589-1 (038392) - říjen 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši

590 Kč

ČSN EN ISO 15589-2 (038392) - srpen 2014

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 21857 (038393) - duben 2022

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Prevence koroze potrubních systémů ovlivněných bludnými proudy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč
foo