ČSN EN ISO 15589-1 (038392) Aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši

ČSN EN ISO 15589-1 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma popisuje požadavky a doporučuje přípravné průzkumy, používané materiály, zařízení, instalace, uvádění do provozu, provoz, inspekci a údržbu katodicky chráněných potrubních systémů na souši. Norma je pro potrubí na souši, na potrubí uložená v zemi, pobřežní části potrubí v moři, které jsou chráněny katodickou ochranou ze souše a části potrubí na souši uložené pod vodou, například přechody řek a jezer. Je použitelná pro potrubní systémy používané v jiných odvětvích průmyslu a pro přepravu jiných medií, jako jsou průmyslové plyny, vody nebo kaly. Specifikuje požadavky pro potrubí z uhlíkové oceli, nerezové oceli, tvárné litiny, pozinkované oceli nebo mědi.
Norma ruší a nahrazuje první vydání z roku 2003, které bylo technicky zrevidováno. Byla v ní doplněna kritéria katodické ochrany, co se týče aplikace; periodické kontroly zařízení katodické ochrany, požadavky na konstrukci, zapracována možnost dálkového sledování. Obsahuje podrobnější požadavky na měření a zkoušení během uvádění do provozu.

Označení ČSN EN ISO 15589-1 (038392)
Katalogové číslo 505866
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135058662
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15589-1 (038392) z dubna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15589-2 (038392)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách