ČSN EN 12954 (038355) Aktuální vydání

Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě

ČSN EN 12954 Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje obecné zásady zavádění a řízení systému katodické ochrany kovových zařízení proti koroznímu napadení uložených v půdě nebo v kontaktu s půdou, povrchovými nebo podzemními sladký-mi vodami bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pod vlivem vnějších zdrojů elektrického proudu. Stanovuje ochranná kritéria, která mají být dosažena, aby se prokázala účinnost katodické ochrany.
U zařízení, která nemohou být elektricky odizolována od sousedních ovlivňujících zařízení, nemusí být možné použít kritéria definovaná ve stávajícím dokumentu. V tomto případě se použije EN 14505 (viz 9.4 "Elektrické propojení / oddělení").
POZNÁMKA - Jako pomoc při rozhodování, zda použít katodickou ochranu, může být pravděpodobnost koroze vyhodno-cena pomocí informativní přílohy A, která shrnuje požadavky EN 12501-1 [2] a EN 12501-2 [3].
Katodická ochrana zařízení ponořených v mořské vodě nebo brakických vodách je uvedena v EN 12473 a v řadě norem specifičtějších pro různé aplikace.
Katodická ochrana železobetonových zařízení je zahrnuta v normě EN ISO 12696.
Tento dokument se používá ve spojení s:
- EN ISO 15589-1 pro katodicky chráněná potrubí v zemi nebo ve vodě,
- EN 50162 za účelem posouzení vlivu bludných proudů,
- EN ISO 18086 pro řízení koroze způsobené interferencí střídavých proudů ze zdrojů vysokého napětí a střídavých trakčních systémů,
- EN 13509 pro měřicí techniky v katodické ochraně,
- EN 50443 pro řízení ochrany před dotykovým a krokovým napětím.

Označení ČSN EN 12954 (038355)
Katalogové číslo 511217
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2020
Datum účinnosti 1. 12. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135112173
Tato norma nahradila ČSN EN 12954 (038355) z února 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)