Třída 0380 - Ochrana proti korozi, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8044 (038001) - říjen 2020 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Slovník

590 Kč

ČSN 03 8005 (038005) - únor 1993

Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení

340 Kč

ČSN EN ISO 2080 (038006) - říjen 2022 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník

440 Kč

ČSN ISO 7583 (038007) - září 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Termíny a definice

340 Kč
foo