Třída 0390 - Ochrana průmyslových zařízení systémem organických povlaků a obkladů

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 14879-1 (039000) - květen 2006

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 1: Názvosloví, navrhování a příprava podkladu

440 Kč

ČSN EN 14879-2 (039000) - únor 2008 aktuální vydání

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 2: Povlaky na kovových částech

550 Kč

ČSN EN 14879-3 (039000) - únor 2008 aktuální vydání

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 3: Povlaky na betonových částech

550 Kč

ČSN EN 14879-4 (039000) - leden 2008

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 4: Obklady na kovových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14879-5 (039000) - leden 2008

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 5: Obklady na betonových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14879-6 (039000) - květen 2010

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 6: Obklady kombinované s vrstvami tvárnic a cihel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 23131 (039050) - duben 2023

Elipsometrie - Principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23216 (039051) - duben 2023

Vrstvy na bázi uhlíku - Určování optických vlastností amorfních uhlíkových vrstev pomocí spektroskopické elipsometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo