Třída 0381 - Zkoušení koroze

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 11845 (038100) - leden 2022 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Obecné zásady pro korozní zkoušky

230 Kč

ČSN EN ISO 8407 (038102) - srpen 2021

Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních produktů ze vzorků podrobených korozním zkouškám

230 Kč

ČSN EN ISO 16348 (038103) - říjen 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu

125 Kč

ČSN EN ISO 8565 (038110) - březen 2012 aktuální vydání

Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 7441 (038112) - září 2015

Koroze kovů a slitin - Stanovení bimetalické koroze při atmosférických korozních zkouškách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7384 (038120) - listopad 1994

Korozní zkoušky v umělé atmosféře. Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 10062 (038121) - květen 2023 aktuální vydání

Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16701 (038122) - únor 2016 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16151 (038123) - únor 2019 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16539 (038124) - leden 2014

Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - „Suchá“ a „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

475 Kč

ČSN EN ISO 21207 (038125) - prosinec 2022

Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlené korozní zkoušky zahrnující střídavé působení korozně agresivních plynů, neutrální solné mlhy a sušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11130 (038129) - říjen 2018 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22479 (038130) - leden 2023

Koroze kovů a slitin - Zkouška oxidem siřičitým ve vlhké atmosféře (s určeným objemem plynu)

230 Kč

ČSN 03 8131 (038131) - leden 1973

Korozní zkouška v kondenzační komoře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.82t

157 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - červen 2023 aktuální vydání

Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

350 Kč

ČSN 03 8135 (038135) - květen 1990

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Korozní zkoušky v kapalinách a parách. Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 4536 (038136) - prosinec 1996

Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)

190 Kč

ČSN 03 8137 (038137) - listopad 1989

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení

230 Kč

ČSN EN ISO 11306 (038138) - listopad 1998

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro expozici kovů a slitin v povrchové mořské vodě a vyhodnocení korozních zkoušek (ISO 11306: 1998)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12732 (038140) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Měření elektrochemické potenciokinetické reaktivace s využitím záznamu dvojité smyčky (na základě Číhalovy metody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4539 (038141) - listopad 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu. Elektrolytická korozní zkouška (zkouška EC)

190 Kč

ČSN ISO 4541 (038142) - únor 1994

Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška Corrodkote (Zkouška CORR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 4543 (038143) - říjen 1996

Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování

190 Kč

ČSN EN ISO 11463 (038146) - květen 2021

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení bodové koroze

230 Kč

ČSN EN ISO 10309 (038147) - duben 1997

Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

190 Kč

ČSN EN ISO 12687 (038148) - únor 1999

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Zkouška vlhkou sírou (sirným květem)

230 Kč

ČSN EN ISO 15324 (038149) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4519 (038150) - únor 1994

Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

295 Kč

ČSN EN ISO 10289 (038151) - září 2001

Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám

350 Kč

ČSN EN ISO 17081 (038152) - listopad 2014 aktuální vydání

Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18332 (038153) - listopad 2008

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10308 (038154) - září 2006 aktuální vydání

Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti

350 Kč

ČSN EN ISO 2064 (038155) - říjen 2000

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky

125 Kč

ČSN EN ISO 4516 (038159) - leden 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa

230 Kč

ČSN EN ISO 8401 (038161) - srpen 2017 aktuální vydání

Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 03 8162 (038162) - březen 1986

Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky. Metoda stanovení vnitřního napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 15730 (038164) - prosinec 2023 nové vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním

230 Kč

ČSN EN ISO 2819 (038165) - prosinec 2018

Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13144 (038166) - červen 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6509-1 (038167) - leden 2015

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování - Část 1: Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 21601 (038169) - duben 2014

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 03 8171 (038171) - srpen 1990

Ochrana proti korozi. Korozivzdorné oceli a slitiny. Metody zrychlených zkoušek odolnosti proti bodové korozi

230 Kč

ČSN EN ISO 7539-1 (038172) - srpen 2013

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 7539-10 (038172) - prosinec 2020 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7539-11 (038172) - červenec 2015

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - duben 2019 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 7539-7 (038172) - listopad 2005

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace

190 Kč

ČSN EN ISO 7539-8 (038172) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7539-9 (038172) - únor 2022 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo rostoucí deformací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 7539-2 (038172) - říjen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

ČSN ISO 7539-3 (038172) - srpen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

157 Kč

ČSN ISO 7539-4 (038172) - srpen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

157 Kč

ČSN ISO 7539-5 (038172) - červen 1994

Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

ČSN ISO 11846 (038173) - duben 1997

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.08t

222 Kč

ČSN EN ISO 9400 (038174) - březen 1997

Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi

230 Kč

ČSN EN ISO 3651-1 (038175) - březen 2000

Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test)

190 Kč

ČSN EN ISO 3651-2 (038175) - srpen 1999

Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou

230 Kč

ČSN ISO 9591 (038176) - leden 2006

Koroze slitin hliníku - Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání

230 Kč

ČSN EN ISO 11782-1 (038177) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 1: Zkoušky cyklováním do porušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11782-2 (038177) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 2: Zkoušky šíření trhliny s použitím vzorků s vytvořenou trhlinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17864 (038178) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Stanovení kritické teploty bodové koroze potenciostatickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17475 (038179) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Elektrochemické zkušební metody - Návody pro provádění potenciostatických a potenciodynamických polarizačních měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3882 (038180) - listopad 2003 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky

230 Kč

ČSN EN ISO 2178 (038181) - leden 2017

Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda

350 Kč

ČSN ISO 2361 (038182) - březen 1994

Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 3497 (038183) - leden 2002

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody

340 Kč

ČSN EN ISO 3543 (038184) - listopad 2001 aktuální vydání

Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

250 Kč

ČSN EN ISO 2360 (038185) - duben 2018 aktuální vydání

Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 3868 (038186) - leden 1997

Kovové a jiné anorganické povlaky. Měření tloušťky povlaky. Metoda mnohosvazkové interferometrie podle Fizeaua

190 Kč

ČSN EN ISO 9220 (038187) - září 2022 aktuální vydání

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem

230 Kč

ČSN EN ISO 10111 (038188) - září 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled gravimetrických a chemických analytických metod

230 Kč

ČSN EN ISO 1463 (038189) - prosinec 2021 aktuální vydání

Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 4518 (038190) - listopad 2021

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Profilometrická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2177 (038191) - prosinec 2004

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním

230 Kč

ČSN EN ISO 14571 (038192) - duben 2023

Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21968 (038193) - duben 2020 aktuální vydání

Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15042-1 (038194) - prosinec 2006

Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 1: Návod ke stanovení elastických konstant, hustoty a tloušťky vrstev pomocí laserem buzených povrchových akustických vln

340 Kč

ČSN EN 15042-2 (038194) - prosinec 2006

Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 2: Návod k měření tloušťky povlaků fototermickou metodou

340 Kč

ČSN EN ISO 15329 (038195) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Hodnocení náchylnosti hliníkových slitin po jejich tepelném zpracování k mezikrystalové korozi anodickou polarizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11474 (038196) - březen 2015

Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20728 (038198) - duben 2019

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin hořčíku proti koroznímu praskání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo