ČSN ISO 7539-3 (038172)

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U

ČSN ISO 7539-3 Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 157 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7539-3:1989. ISO 7539 obsahuje tyto části pod společným názvem Koroze kovů a slitin. Koroze za napětí: Část 1: Všeobecné zásady. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem. Část 5: Příprava a používání vzorku tvaru C. Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou. Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace. Část 8: Příprava a používání svařovaných vzorků. Tato třetí část normy obsahuje postupy pro navrhování, přípravu a provedení zkoušek vzorků tvaru U, kterými se zjišťuje náchylnost kovu ke korozi za napětí. V úvodu normy je tučně vytištěno toto UPOZORNĚNÍ: U vzorků tvaru U vyrobených z materiálů s vysokou mezí pevnosti může nastat rychle zlom, vzorky mohou náhle prasknout a mohou být nebezpečné. Osoby, které vzorky instalují a zkoušejí, si musí být tohoto nebezpečí vědomy a musí být chráněny proti možnému úrazu. Kromě této - v normách neobvyklé věty - norma neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN ISO 7539-3 (03 8172) byla vydána v srpnu 1993.

Označení ČSN ISO 7539-3 (038172)
Katalogové číslo 28718
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1993
Datum účinnosti 1. 9. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963287188
Změny a opravy Z1 2.96t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7539-1 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení

ČSN EN ISO 7539-10 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U

ČSN EN ISO 7539-11 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání

ČSN EN ISO 7539-6 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny

ČSN EN ISO 7539-7 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace

ČSN EN ISO 7539-8 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů

ČSN EN ISO 7539-9 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací

ČSN ISO 7539-2 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků

ČSN ISO 7539-4 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem

ČSN ISO 7539-5 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C