ČSN ISO 7539-5 (038172)

Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C

ČSN ISO 7539-5 Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7539-5:1989. ISO 7539 obsahuje tyto části pod společným názvem Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí: Část 1: Všeobecné zásady. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C. Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou. Část 7: Zkoušení při pomalé rychlosti. Část 8: Příprava a používání svařovaných vzorků. Tato pátá část ISO 7539 obsahuje postupy pro navrhování, přípravu provedení, způsob aplikace napětí, expozici koroznímu prostředí a vizuální posouzení zkušebních vzorků tvaru C, kterými se zjišťuje náchylnost kovu ke korozi za napětí. Podstata zkoušky. Vzorek se vystaví účinku konstantního zatížení nebo konstantní deformace a podle jednoho nebo více parametrů uvedených v kapitole 7 se vyhodnotí náchylnost vzorku ke korozi za napětí. ČSN ISO 7539-5 (03 8172) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN ISO 7539-5 (038172)
Katalogové číslo 15857
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963158570
Změny a opravy Z1 2.96t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7539-1 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení

ČSN EN ISO 7539-10 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U

ČSN EN ISO 7539-11 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání

ČSN EN ISO 7539-6 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny

ČSN EN ISO 7539-7 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace

ČSN EN ISO 7539-8 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů

ČSN EN ISO 7539-9 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací

ČSN ISO 7539-2 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků

ČSN ISO 7539-3 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U

ČSN ISO 7539-4 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem