ČSN ISO 11846 (038173)

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích

ČSN ISO 11846 Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 11846:1995. Specifikuje metodu zkoušení mezikrystalové koroze u slitin hliníku (bez ochranných povlaků) vhodných pro tepelné zpracování v roztocích. Citlivost k mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích závisí na chemickém složení slitiny, způsobu její výroby, tepelném zpracování v roztoku, kalení a umělém precipitačním vytvrzení (vystárnutí). V podmínkách přirozeného stárnutí citlivost k mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích především závisí na rychlosti chlazení během kalení v kritickém rozsahu teplot. Normu lze použít pro lité i tvářené slitiny hliníku vhodné pro tepelné zpracování v podobě odlitků, výkovků, plechů, protlačených výlisků, polotovarů a hotových výrobků k porovnávacímu posouzení slitin různých značek a tlouštěk v závislosti na jejich chemickém složení a na jiných činitelích, jakož i ke kontrole jakosti tepelného zpracování zkoušeného materiálu. Výsledky zkoušky nelze považovat za absolutní. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 11846 (03 8173) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN ISO 11846 (038173)
Katalogové číslo 21374
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963213743
Změny a opravy Z1 8.08t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 846
  • ČSN ISO 11846:1997
  • ČSN ISO 11 846:1997