Třída 0386 - Ochranné vrstvy anorganické nekovové

Zobrazit obsah třídy 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 4520 (038630) - říjen 1992

Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 3613 (038631) - červen 2022 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 3892 (038632) - duben 2002

Konverzní povlaky na kovových materiálech - Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážkové metody

190 Kč

ČSN EN 12487 (038633) - listopad 2007 aktuální vydání

Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku

230 Kč

ČSN EN ISO 9717 (038640) - březen 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10215 (038650) - září 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 18771 (038650) - březen 2021

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Zkušební metoda odolnosti proti oděru povrchu použitím brusného papíru se skleněným brusivem

230 Kč

ČSN EN ISO 2085 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým

125 Kč

ČSN EN ISO 2106 (038650) - červenec 2020 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 2128 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků

125 Kč

ČSN EN ISO 2143 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou

190 Kč

ČSN EN ISO 2376 (038650) - říjen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení průrazného napětí a výdržného napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 2931 (038650) - srpen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance

190 Kč

ČSN EN ISO 3210 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny

190 Kč

ČSN EN ISO 3211 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci

190 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla

190 Kč

ČSN EN ISO 6719 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí

190 Kč

ČSN EN ISO 7599 (038650) - srpen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku

340 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - březen 2022 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°

230 Kč

ČSN EN ISO 7759 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru

230 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru

350 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 8994 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda

190 Kč

ČSN ISO 10074 (038650) - leden 2022 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách

340 Kč

ČSN ISO 10216 (038650) - říjen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Přístrojová metoda

190 Kč
foo