ČSN EN ISO 12944-9 (038241) Aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám

ČSN EN ISO 12944-9 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů konstrukcí vystavených přímořským a obdobným podmínkám (tj. konstrukcí vystavených přímořskému prostředí a konstrukcí ponořených do mořské nebo brakické vody). Tyto konstrukce jsou vystaveny prostředím stupně korozní agresivity atmosféry CX (přímořské prostředí) a stupně korozní agresivity vody Im4.
Norma specifikuje metody zkoušení, které se mají použít ke stanovení složení jednotlivých součástí ochranného nátěrového systému, dále laboratorní metody zkoušení odolnosti určené k hodnocení pravděpodobné životnosti ochranného nátěrového systému a kritéria, která se mají použít k vyhodnocení výsledků zkoušek odolnosti.
Norma pokrývá požadavky na nové nátěry a na jakékoliv opravy nezbytné před uvedením konstrukce do provozu. Lze ji použít i ve vztahu k údržbě, když se provádí úplná obnova a otryskáním se úplně obnaží kovový podklad. Není zaměřena obecně na údržbu, při které se obvykle používají jiné způsoby přípravy povrchu než otryskání. Nezahrnuje konstrukce z korozivzdorné oceli ani konstrukce z mědi, titanu, hliníku nebo jejich slitin, ocelové kabely, konstrukce uložené v půdě, potrubí ani vnitřky skladovacích nádrží.
V přílohách se popisují způsob provedení řezu na vzorcích pro cyklickou zkoušku stárnutím a zkoušku ponorem do mořské vody, režim cyklické zkoušky stárnutím, kontrola identifikace (fingerprint) a příklady protokolu o zkoušce.

Označení ČSN EN ISO 12944-9 (038241)
Katalogové číslo 509593
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2020
Datum účinnosti 1. 3. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135095933
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 12944-9 (038241) z října 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 12944-5 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy

ČSN EN ISO 12944-6 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení

ČSN EN ISO 12944-2 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

ČSN EN ISO 12944-3 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování

ČSN EN ISO 12944-7 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12944-1 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady

ČSN EN ISO 12944-2 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

ČSN EN ISO 12944-3 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování

ČSN EN ISO 12944-4 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

ČSN EN ISO 12944-5 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy

ČSN EN ISO 12944-6 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení

ČSN EN ISO 12944-7 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

ČSN EN ISO 12944-8 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry

foo