ČSN EN ISO 12944-9 (038241) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám

ČSN EN ISO 12944-9 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies the performance requirements for protective paint systems for offshore and related structures (i.e. those exposed to the marine atmosphere, as well as those immersed in sea or brackish water). Such structures are exposed to environments of corrosivity category CX (offshore) and immersion category Im4 as defined in ISO 12944-2.
This part of ISO 12944 describes paint systems for high durability according to ISO 12944-1.
This document is applicable to structures made of carbon steel and does not cover Cd/Bi Cr and Zn/Bi Cr surfaces. It is not applicable to surfaces under insulation or concrete.
This document is applicable for paint systems intended for a service temperature range between -20 °C and +80 °C, and the performance testing is aimed at verifying suitability of the paint systems for this temperature range.
This document is applicable for paint systems for submerged service (Im4) which are intended for ambient operating temperatures up to a maximum of 50 °C.
This document specifies:
- the test methods to be used to determine the composition of the separate components of the protective paint system;
- the laboratory performance test methods for the assessment of the likely durability of the protective paint system;
- the criteria to be used to evaluate the results of performance tests.
This document covers the requirements for new work and any repairs necessary before start-up. It can also be used in relation to maintenance where complete refurbishment is carried out and the underlying metal substrate is completely exposed by abrasive blast-cleaning.
It does not address maintenance in general where methods of surface preparation other than abrasive blast-cleaning are typically used.
This document deals with structures, made of carbon steel of not less than 3 mm thickness, which are designed using an approved strength calculation.
The following are not covered by this document:
- structures built of stainless steel as well as those built of copper, titanium or aluminium or their alloys;
- steel cables;
- buried structures;
- pipelines;
- the interiors of storage tanks.

Označení ČSN EN ISO 12944-9 (038241)
Katalogové číslo 505505
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135055050
Norma byla zrušena k 1. 3. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 12944-9 (038241)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12944-1 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady

ČSN EN ISO 12944-2 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

ČSN EN ISO 12944-3 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování

ČSN EN ISO 12944-4 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

ČSN EN ISO 12944-5 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy

ČSN EN ISO 12944-6 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení

ČSN EN ISO 12944-7 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

ČSN EN ISO 12944-8 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry