ČSN EN ISO 9223 (038203)

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad

ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví systém klasifikace korozní agresivity atmosférických prostředí. Definuje stupně korozní agresivity pro atmosférická prostředí pomocí korozní rychlosti standardních vzorků po prvním roce expozice, uvádí rovnice znehodnocení pro normativní odhad stupně korozní agresivity na základě výpočtu korozního úbytku standardních kovů po prvním roce expozice a umožňuje informativní odhad stupně korozní agresivity na základě znalosti místního prostředí.
Norma specifikuje základní činitele atmosférické koroze kovů a slitin, což jsou teplotně-vlhkostní komplex a znečištění oxidem siřičitým a vzdušnou salinitou. Korozní účinek jiných znečištění (ozónu, oxidů dusíku, pevných částic) může ovlivnit korozní agresivitu a vyhodnocený roční korozní úbytek, tyto činitele však nejsou považovány za rozhodující pro posuzování korozní agresivity podle této normy. Norma necharakterizuje korozní agresivitu specifických provozních atmosfér, např. atmosfér v chemickém nebo hutním průmyslu.
Klasifikované stupně korozní agresivity a klasifikované intervaly znečištění lze použít přímo pro technickou a ekonomickou analýzu korozních škod a pro racionální volbu opatření na ochranu proti korozi.

Označení ČSN EN ISO 9223 (038203)
Katalogové číslo 91332
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2012
Datum účinnosti 1. 10. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963913322
Tato norma nahradila ČSN ISO 9223 (038203) z června 1994
ČSN EN 12500 (038202) z března 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 9224 (038208)
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity

ČSN EN ISO 9226 (038210)
Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity

foo