ČSN EN ISO 8502-3 (038222)

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)

ČSN EN ISO 8502-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je součástí souboru ČSN EN ISO 8502, který specifikuje zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Popisuje metodu hodnocení prachu, který zůstal na očištěném ocelovém povrchu připraveném k natírání. Obsahuje obrazové standardy pro hodnocení průměrného množství prachu a popis stupňů pro hodnocení průměrné velikosti částic prachu. Použitá klasifikace vychází z ČSN EN ISO 4628-1.
Popsaná metoda je kvalitativní zkouška vhodná pro ocelové povrchy, které před očištěním odpovídají stupni zarezavění A, B nebo C podle ISO 8501-1. Lze ji použít jako zkoušku "vyhověl-nevyhověl" nebo k trvalému zaznamenání prachu přítomného na povrchu.
Norma uvádí podstatu metody, zařízení a materiály a popisuje postup zkoušky a vyjádření výsledků. V příloze uvádí příklad vhodné konstrukce odpruženého válečku.
Dalšími aspekty přípravy ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků se zabývají soubory ČSN EN ISO 8501, ČSN EN ISO 8503 a ČSN EN ISO 8504.

Označení ČSN EN ISO 8502-3 (038222)
Katalogové číslo 503280
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135032808
Tato norma nahradila ČSN ISO 8502-3 (038222) z července 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 12944-1 (038241)
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8502-11 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 11: Provozní metoda pro turbidimetrické stanovení ve vodě rozpustných síranů

ČSN EN ISO 8502-2 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu

ČSN EN ISO 8502-4 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů

ČSN EN ISO 8502-5 (038222)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí)

ČSN EN ISO 8502-6 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce vodou rozpustných nečistot pro analýzu (Breslova metoda)

ČSN EN ISO 8502-9 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě

foo