ČSN EN ISO 9225 (038209)

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry

ČSN EN ISO 9225 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metody měření parametrů potřebných k odhadu korozní agresivity použitému v ČSN EN ISO 9223 pro klasifikaci korozní agresivity atmosfér. Specifikuje metody měření parametrů prostředí jednak pro normativní odhad korozní agresivity na základě vypočtených rychlostí koroze základních kovů v prvním roce expozice, jednak pro informativní odhad korozní agresivity na základě charakteristik prostředí v místě expozice.
Norma nepopisuje obvyklé analytické postupy týkající se měřených parametrů, protože závisí na tom, které z dostupných analytických postupů jsou v laboratoři používány. Specifické metody pro měření depozičních rychlostí SO2 a Cl- a převodní činitele pro porovnání různých metod měření jsou uvedeny v přílohách. Metody charakterizace místa expozice jsou obecně uvedeny v ČSN EN ISO 8565.

Označení ČSN EN ISO 9225 (038209)
Katalogové číslo 91334
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2012
Datum účinnosti 1. 10. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963913346
Tato norma nahradila ČSN ISO 9225 (038209) z září 1994
ČSN EN 12500 (038202) z března 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo