ČSN EN ISO 8501-1 (038221)

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

ČSN EN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje řadu stupňů zarezavění a stupňů přípravy povrchu oceli. Čistotu povrchu popisuje podle jeho vizuálního vzhledu. Různé stupně jsou definovány slovním popisem spolu s reprezentativními fotografiemi pro každý slovně popsaný stupeň.
Norma je vhodná pro povrchy ocelí válcovaných za tepla, které jsou připraveny pro nanášení nátěru metodami jako je otryskávání, ruční a mechanizované čištění a čištění plamenem. Lze ji použít také pro oceli válcované za studena o dostatečné tloušťce, aby byla vyloučena deformace způsobená dopadem abraziva nebo vlivem mechanizovaného čištění. Je vhodná i pro ocelové podklady, které vedle zbytkových okují vykazují zbytky pevně ulpělých nátěrů a dalších cizích materiálů.
Referenční fotografie používané pro vyhodnocení ocelových povrchů podle této části ISO 8501 nejsou součástí ČSN. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze zabezpečit reprodukci obrazové přílohy z originálu normy ISO v odpovídající kvalitě, doporučujeme pro referenční účely zakoupit originál ISO normy v tištěné podobě. Referenční výtisk normy ISO je k dispozici k nahlédnutí ve studovně ČNI.

Označení ČSN EN ISO 8501-1 (038221)
Katalogové číslo 79889
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2007
Datum účinnosti 1. 12. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963798899
Tato norma nahradila ČSN ISO 8501-1 (038221) z června 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 8501-2 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

ČSN EN ISO 8501-3 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

ČSN EN ISO 8503-1 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

ČSN 75 6415 (756415)
Plynové hospodářství čistíren odpadních vod

ČSN EN ISO 2409 (673085)
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8501-3 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

ČSN EN ISO 8501-4 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou

ČSN ISO 8501-2 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

foo