ČSN ISO 8501-2 (038221)

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

ČSN ISO 8501-2 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 382 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8501-2:1994. Mezinárodní norma ISO 8501-2:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO 8501 zahrnuje v současné době následující části: Část 1 - Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků, včetně Informativního doplňku; Část 2 - Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků, Část 3 - Stupně přípravy svarů, řezných hran a povrchových vad. Tato druhá část normy (ČSN) ISO 8501 specifikuje stupně přípravy oceli po místním odstranění stávajících nátěrů. Jednotlivé stupně přípravy povrchu jsou definovány (viz kapitolu 4) slovním popisem vzhledu povrchu po operaci čištění a reprezentativními fotografickými příklady z (ČSN) ISO 8501-1. V příloze této normy jsou fotografické příklady pro stupně přípravy povrchu P Sa 2- a P Ma. Tato druhá část (ČSN) ISO 8501 je použitelná pro ocelové povrchy, u kterých byly pouze části ploch otryskány nebo čištěny pomocí ručních mechanizovaných kartáčů a brusek. Podle této části (ČSN) ISO 8501 se čistota povrchu posuzuje podle jeho vzhledu. V řadě případů je toto postačující, ale u povlakových systémů určených pro expozici do agresivních atmosfér, ponor do vody, podmínky trvalé kondenzace vlhkosti, se doporučuje provést hodnocení čistoty povrchu na přítomnost rozpustných solí a jiných, pouhým okem neviditelných nečistot. Fyzikální a chemické způsoby pro tato hodnocení jsou předmětem různých částí ISO 8502. Pokud je nutné hodnotit drsnost povrchu, postupuje se podle ISO 8503. Tato část normy se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Výchozí stav natřeného povrchu před čištěním, kapitola 4 - Stupně přípravy povrchu, kapitola 5 - Fotografické příklady. ČSN ISO 8501-2 (03 8221) byla vydána v červnu 1998.

Označení ČSN ISO 8501-2 (038221)
Katalogové číslo 51831
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 14 stran formátu A4
EAN kód 8590963518312
Změny a opravy Z1 11.01t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 8501-1 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

ČSN EN ISO 8501-3 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

ČSN EN ISO 8501-4 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8501-1 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

ČSN EN ISO 8501-3 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

ČSN EN ISO 8501-4 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou

foo