ČSN EN ISO 3767-1 (470050) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 1: Všeobecné značky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 3767-1:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3767-1:1991 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část normy stanoví všeobecné značky pro použití na ovládačích a sdělovačích na zemědělských lesnických strojích a traktorech, motorových žacích a zahradních strojích definovaných v ISO 3339-0 a v ISO 5395. Značky platí pro ovládače a sdělovače společně používané na zemědělských a lesnických strojích a traktorech, motorových žacích a zahradních strojích i jiných typech samojízdných pracovních strojů, konstruovaných pro provoz na veřejných komunikacích, ke kterým patří například stroje na převoz zeminy nebo samojízdné jeřáby. Normalizovány jsou: všeobecné požadavky a barvy, a dále 16 základních tvarů značek, 31 všeobecných značek, 25 značek vztahujících se k motoru, 17 značek vztahujících se k převodům, 10 značek vztahujících se k hydraulice, 7 značek vztahujících se k brzdám, 8 značek vztahujících se k palivu, 13 značek souvisících se světly, 8 značek vztahujících se k oknům i k stěračům a 3 značky ovládačů klimatu. ČSN EN ISO 3767-1 (47 0050) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN 47 0050 z 28.2.1985.

Označení ČSN EN ISO 3767-1 (470050)
Katalogové číslo 21827
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963218274
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN ISO 3767-1 (470050)
Tato norma nahradila ČSN 47 0050 (470050) z prosince 1985

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3767-1 (470050)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

ČSN ISO 3767-2 (470050)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory

ČSN ISO 3767-3 (470050)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje

ČSN ISO 3767-4 (470050)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 4: Značky pro lesnické stroje

ČSN ISO 3767-5 (470050)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 5: Značky pro ruční přenosné lesnické stroje