ICS 01.080.20 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních

ČSN EN 80416-1 ed. 2 (013765) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci

340 Kč

ČSN EN 80416-2 (013765) - květen 2002

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek

230 Kč

ČSN EN 80416-3 (013765) - červenec 2003

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

420 Kč

ČSN ISO 80416-4 (013765) - leden 2008

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony)

340 Kč

ČSN 01 3805 (013805) - září 1988

Reprografie. Symboly na mikrografických médiích a technické předlohy

230 Kč

ČSN ISO 3864-4 (018011) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

340 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - leden 2021 nové vydání

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

2 050 Kč

ČSN 01 8013 (018013) - červenec 1964

Požární tabulky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.66, Z2 10.95t

372 Kč

ČSN 01 8014 (018014) - březen 1974

Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny

65 Kč

ČSN EN ISO 361 (018015) - květen 2016

Základní značka pro ionizující záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 17398 (018016) - prosinec 2005

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

340 Kč

ČSN 01 8027 ed. 2 (018027) - srpen 2009 aktuální vydání

Značení a zabezpečení v zimním středisku

340 Kč

ČSN EN 27286 (052011) - prosinec 1995

Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986)

190 Kč

ČSN EN ISO 7287 (053403) - duben 2003 aktuální vydání

Grafické značky pro zařízení pro tepelné řezání

340 Kč

ČSN 22 0106 (220106) - únor 1986

Značenie rýchlorezných ocelí na náradí

32 Kč

ČSN 22 3503 (223503) - únor 1986

Nože na kovy. Značenie na nožoch z rýchloreznej ocele

32 Kč

ČSN 27 0108 (270108) - květen 1978

Jeřáby. Grafické symboly

190 Kč

ČSN ISO 13200 (270109) - červen 1997

Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady

440 Kč

ČSN ISO 7296-2 (270110) - duben 1999

Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby

350 Kč

ČSN ISO 20381 (275007) - březen 2010

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení

350 Kč

ČSN EN 15429-4 (277452) - říjen 2015

Zametače - Část 4: Značky pro ovládače obsluhy a ostatní zobrazovací jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6405-1 (277508) - únor 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

590 Kč

ČSN ISO 6405-2 (277508) - únor 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství

550 Kč

ČSN ISO 9244 (277509) - květen 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.16t

780 Kč

ČSN EN ISO 11532 (319320) - prosinec 2020

Pozemní zařízení pro letadla - Grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11192 (320881) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60445 ed. 5 (330160) - květen 2018

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

340 Kč

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165) - duben 2014 aktuální vydání

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - říjen 2006 aktuální vydání

Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)

190 Kč

ČSN EN 61429 (364395) - září 1998

Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.99t

315 Kč

ČSN ISO 5807 (369011) - leden 1996

Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy a diagramy zdrojů systému

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15989 (389300) - září 2015 aktuální vydání

Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 3767-1 (470050) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

590 Kč

ČSN ISO 3767-2 (470050) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory

550 Kč

ČSN ISO 3767-3 (470050) - leden 2018 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje

230 Kč

ČSN ISO 3767-4 (470050) - leden 2018 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 4: Značky pro lesnické stroje

340 Kč

ČSN ISO 3767-5 (470050) - leden 2018 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 5: Značky pro ruční přenosné lesnické stroje

190 Kč

ČSN EN 235 (503405) - listopad 2020 nové vydání

Tapety - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 72 2518 (722518) - listopad 2014 aktuální vydání

Kamenné prvky ke značení

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15810 (738501) - duben 2014

Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 780 (770051) - červenec 2016 aktuální vydání

Obaly - Distribuční obaly - Grafické značky pro manipulaci a skladování balení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3758 (800005) - listopad 2012 aktuální vydání

Textilie - Symboly pro ošetřování

340 Kč

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - květen 2017 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 15986 (850006) - září 2011

Značky používané k označování zdravotnických prostředků - Požadavky pro označování zdravotnických prostředků obsahujících ftaláty

230 Kč

ČSN EN ISO 3826-2 (855850) - březen 2009 aktuální vydání

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích

230 Kč

ČSN EN ISO 9687 (856009) - srpen 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Grafické značky pro stomatologické vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN ETS 300 375 (873001) - leden 1996

Lidský činitel (HF). Pictogramy pro videotelefon mezi dvěma body

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč