ČSN EN ISO 9371 (641517) Zrušená norma

Plasty - Fenolické pryskyřice v kapalném stavu nebo roztocích - Stanovení viskozity

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 9371:1995. Uvádí čtyři metody stanovení viskozity fenolických pryskyřic v kapalném stavu nebo v roztocích. Popisuje dva typy metod: referenční: stanovení s použitím viskozimetru s definovaným rychlostním gradientem, stanovení s použitím kapilárního viskozimetru Ubbelohde; srovnávací: stanovení s použitím rotačního viskozimetru, stanovení s použitím Höpplerova viskozimetru s padající kuličkou. Mohou být použity i jiné metody, pokud je ověřeno, že poskytují stejné výsledky. ČSN EN ISO 9371 (64 1517) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN ISO 9371 (641517)
Katalogové číslo 21197
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963211978
Změny a opravy Oprava 1 12.04t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2014