ICS 83.080.10 - Reaktoplasty

ČSN EN ISO 10724-1 (640202) - červen 2002

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN ISO 10724-2 (640202) - červenec 2001

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 2: Malé desky

230 Kč

ČSN EN ISO 295 (640203) - říjen 2004

Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním

230 Kč

ČSN EN ISO 120 (640235) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volného amoniaku a amonných sloučenin - Kolorimetrická srovnávací metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 172 (640236) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Důkaz volného amoniaku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 1675 (640331) - červen 1999

Plasty - Kapalné pryskyřice - Stanovení hustoty pyknometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3001 (640332) - listopad 1999

Plasty - Epoxidové sloučeniny - Stanovení epoxidového ekvivalentu

190 Kč

ČSN EN ISO 119 (640336) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volných fenolů - Jodometrická metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 2114 (640343) - červenec 2001 aktuální vydání

Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.05t

250 Kč

ČSN EN ISO 75-2 (640753) - listopad 2013 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit

230 Kč

ČSN EN ISO 7808 (640810) - červen 1999

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Stanovení tokového chování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3146 (640862) - květen 2001

Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.03t

210 Kč

ČSN EN ISO 3672-1 (641201) - květen 2002

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 1: Systém označování

230 Kč

ČSN EN ISO 3672-2 (641201) - květen 2002

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 584 (641202) - březen 1999

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení reaktivity při 80 °C (obecná metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 2554 (641211) - srpen 1999

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení hydroxylového čísla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 2535 (641212) - duben 2003 aktuální vydání

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení doby gelace při teplotě okolí

230 Kč

ČSN EN ISO 3673-1 (641301) - červen 2000

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 3673-2 (641301) - prosinec 2012 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností zesíťovaných epoxidových pryskyřic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3521 (641312) - červen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového objemového smrštění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4895 (641313) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plasty - Kapalné epoxidové pryskyřice - Stanovení sklonu ke krystalizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7327 (641320) - červenec 1998

Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Stanovení volné kyseliny v anhydridu

125 Kč

ČSN EN ISO 4597-1 (641321) - březen 2009 aktuální vydání

Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-1 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-2 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-3 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10082 (641501) - listopad 2000 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Definice a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN ISO 9771 (641510) - srpen 1998

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovanných v kyselém prostředí

125 Kč

ČSN ISO 8975 (641511) - květen 1994

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.96t

157 Kč

ČSN EN ISO 8988 (641512) - duben 2007 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu hexamethylen-tetraminu - Metoda podle Kjehdala, perchlorátová metoda a metoda přímé titrace kyselinou chlorovodíkovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8989 (641513) - srpen 1999

Plasty - Kapalné fenolické pryskyřice - Stanovení mísitelnosti s vodou

125 Kč

ČSN ISO 9944 (641514) - únor 1994

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení elektrické vodivosti pryskyřičných extraktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.96t

97 Kč

ČSN EN ISO 8987 (641516) - březen 2006 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reaktivity na desce ke stanovení B-času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8974 (641518) - prosinec 2002 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu zbytkového fenolu plynovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN ISO 9396 (641519) - červenec 2001 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení doby gelace při dané teplotě v automatickém přístroji

125 Kč

ČSN EN ISO 8619 (641521) - srpen 2005 aktuální vydání

Plasty - Práškové fenolické pryskyřice - Stanovení délky toku na vyhřívané skleněné desce

125 Kč

ČSN EN ISO 308 (641523) - březen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení acetonového extraktu (zdánlivý obsah pryskyřice v nevytvrzeném materiálu)

125 Kč

ČSN EN ISO 11402 (641524) - září 2005 aktuální vydání

Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice - Stanovení obsahu volného formaldehydu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11401 (641525) - srpen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Separace kapalinovou chromatografií

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 11409 (641526) - srpen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reakčních tepel a teplot metodou DSC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 3671 (642014) - září 1999

Plasty - Aminoplastové lisovací hmoty - Stanovení těkavých složek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1842 (642031) - září 1998

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů (SMC - BMC) - Stanovení smrštění při lisování

125 Kč

ČSN EN ISO 14526-1 (642201) - říjen 2000

Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14526-2 (642201) - říjen 2000

Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14526-3 (642201) - říjen 2000

Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

ČSN EN ISO 14527-1 (642202) - říjen 2000

Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF- PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14527-2 (642202) - říjen 2000

Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14527-3 (642202) - říjen 2000

Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

125 Kč

ČSN EN ISO 14528-1 (642203) - září 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14528-2 (642203) - září 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14528-3 (642203) - září 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

ČSN EN ISO 14529-1 (642204) - září 2000

Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14529-2 (642204) - září 2000

Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14529-3 (642204) - září 2000

Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

ČSN EN ISO 14530-1 (642205) - říjen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové práškové lisovací hmoty (UP-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14530-2 (642205) - říjen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové práškové lisovací hmoty (UP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14530-3 (642205) - říjen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové práškové lisovací hmoty (UP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

125 Kč

ČSN EN ISO 15252-1 (642206) - říjen 2000

Plasty - Epoxidové práškové lisovací hmoty (EP-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 15252-2 (642206) - říjen 2000

Plasty - Epoxidové práškové lisovací hmoty (EP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 15252-3 (642206) - říjen 2000

Plasty - Epoxidové práškové lisovací hmoty (EP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

ČSN EN ISO 14896 (642420) - říjen 2009 aktuální vydání

Plasty - Suroviny pro polyurethany - Stanovení obsahu izokyanátu

190 Kč

ČSN 64 4002 (644002) - duben 1984

Plasty. Standardní skelné lamináty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.99t

372 Kč