ČSN EN 27201-2 (389032)

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu

ČSN EN 27201-2 Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27201-2:1994. Upozornění: Halon 1211 a halon 1301 jsou uvedeny na seznamu látek Montrealského protokolu ohrožujících ozónovou vrstvu. V tomto protokolu jsou uvedeny dohody, které omezují jejich používání. Uživatelům této normy se doporučuje konzultovat při dodávkách nebo manipulaci s halony 1211 nebo 1301 tuto záležitost s příslušnými orgány. Vyhovění této evropské normě není samo o sobě osvobozením od zákonných povinností. Tato část specifikuje postupy, které se mají používat při přepravě halonu 1211 a halonu 1301 z jedné nádoby do druhé k omezení nežádoucích emisí těchto halonů do ovzduší. Norma také poskytuje doporučení a informace důležité pro zdraví a bezpečnost osob, které tyto postupy provádějí. Za pozornost stojí v kapitole 6 "Nebezpečí tlaku", ve které se za čl.6.2 formuluje toto: Upozornění: průtržné membrány nejsou pro tento případ vhodným pojistným zařízením, protože v případě jejich poruchy by došlo k úniku celého obsahu nádoby na halon. Dále stojí za pozornost kapitola 7 "Nebezpečí toxicity", která v článku 7.1 - Nebezpečí kontaktu s pokožkou - stanoví: "Přímý kontakt s kapalnými halony může odmastit pokožku a způsobit silné omrzliny. Při provádění těchto postupů se mají používat rukavice a ochrana očí." Dále stojí za pozornost článek 7.2 - Nebezpečí vdechnutí - ze kterého vyjímáme článek 7.2.1.3 Ošetření postižených osob: "Osoby, které utrpěly předávkování parami halonu, mají okamžitě odejít, nebo se mají vyvést do míst s čerstvým vzduchem. Ošetřované osoby, které utrpěly předávkování halony, se mají vyvarovat užití epinephrinu (adrenalinu) a podobných látek, protože mohou způsobit srdeční arytmii včetně fibrilace srdeční komory." Jako poslední citujeme článek 7.2.2.2 Opatření, který uvádí: "V prostorách, ve kterých se provádí manipulace a přeprava halonů se mají používat radiační topidla, topidla s otevřeným plamenem a topidla s žhavými částmi, které přicházejí do styku se vzduchem. Manipulace s otevřeným ohněm, zvláště kouření by mělo být v těchto prostorách zakázáno." I když jde o těžkopádný (neobratný) překlad, pokládáme taková ustanovení Evropských norem za pozoruhodná - i když spíše výjimečná. Kapitoly 9 (Pracovní postupy při plnění) a 10 (Pracovní postupy při regeneraci) obsahují některá bezpečnostně technická ustanovení. ČSN EN 27201-2 (38 9032) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 27201-2 (389032)
Katalogové číslo 21718
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963217185
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 27201-1 (389032)
Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301

foo