ICS 13.220.30 - Hasicí zařízení. Hasicí prostředky

ČSN EN 27201-1 (389032) - březen 1997

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301

190 Kč

ČSN EN 27201-2 (389032) - březen 1997

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu

190 Kč

ČSN 38 9409 (389409) - květen 1981

Požární armatury. Sací šroubení. Rozměry

65 Kč

ČSN 38 9412 (389412) - květen 1981

Požární armatury. Přesuvné matice. Rozměry

32 Kč

ČSN 38 9419 (389419) - červenec 1982

Pevná sací šroubení. Rozměry

65 Kč

ČSN 38 9420 (389420) - červenec 1982

Pevná hrdla. Rozměry

32 Kč

ČSN 38 9424 (389424) - květen 1981

Požární armatury. Víčka sacích šroubení. Rozměry

32 Kč

ČSN 38 9804 (389804) - červen 1971

Nastavovací žebřík

125 Kč

ČSN 80 8711 (808711) - září 1993

Tlakové požární hadice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 7.93, opr. 2.94, Z1 12.94t

157 Kč

ČSN 80 8715 (808715) - červenec 1994

Zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic

230 Kč