ČSN EN 730 (054230) Zrušená norma

Zařízení pro plamenové svařování - Zařízení užívaná při plamenovém svařování, řezání a příbuzných procesech, bezpečnost zařízení pro hořlavé plyny a kyslík nebo stlačený vzduch - Specifikace, požadavky a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Cena k této normě je na dotaz.
Označení ČSN EN 730 (054230)
Katalogové číslo 42343
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
EAN kód 8590963423432
Norma byla zrušena k 1. 1. 1998
a nahrazena ČSN EN 730 (054230)
Tato norma nahradila ČSN ISO 5175 (054230) z října 1993
ČSN 05 4640 (054640) z února 1978