ČSN EN 730 (054230) Zrušená norma

Zařízení pro plamenové svařování - Zařízení používaná při svařování, řezání a příbuzných procesech - Bezpečnostní zařízení pro hořlavé plyny a kyslík nebo stlačený vzduch - Všeobecná specifikace, požadavky a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje obecné specifikace, požadavky a zkoušky bezpečnostních zařízení pro hořlavé plyny a kyslík, případně stlačený vzduch. Při odběru plynů z tlakových lahví nebo rozvodů jsou tato zařízení umísť ována mezi výstup z redukčního ventilu a vstup do hořáku určeného pro svařování, řezání a příbuzné procesy. Předmětem této normy není umístění a kombinace těchto zařízení v plynovém rozvodu.
POZNÁMKA - Způsob použití těchto zařízení (volba typu, montážní předpis atd.) se mění podle pracovních podmínek. Je bezpodmínečně nutné dodržet návod výrobce při montáži a použití, a zajistit, aby tlaková ztráta způsobená použitím kombinací těchto zařízení byla pokud možno co nejmenší.

Označení ČSN EN 730 (054230)
Katalogové číslo 26604
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963266046
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN EN 730-1 (054230), ČSN EN 730-2 (054230)
Tato norma nahradila ČSN EN 730 (054230) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)