Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60601-2-27 (364800) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3648 Zdravotnické elektrické přístroje

ICS: 11.040.50 Skiagrafická zařízení

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60601-2-27:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 601-2-27:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakékoli modifikace. Tato zvláštní norma mění a doplňuje IEC 601-1 (druhé vydání 1988), (ČSN EN 60601-1 [36 4800]): Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, zde nazývanou všeobecná norma. Jak stanovuje čl. všeobecné normy, požadavky této zvláštní normy jsou požadavkům všeobecné normy nadřazeny. Kapitola a články jimiž je všeobecná norma doplněna jsou číslovány 101 a dále. Tato zvláštní norma stanoví zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokardiografických (EKG) monitorovacích přístrojů. Definice tohoto zařízení je patrna z čl.2.101: Elektrokardiografický monitorovací přístroj, EKG monitorovací přístroj: Přístroj a připojené elektrody pro monitorování a/nebo záznam srdečních akčních potenciálů a zobrazení výsledných údajů na místě a/nebo pro jejich přenos do centrální stanice. Kapitola 1 - Rozsah platnosti a předmět normy stanoví, že "tato kapitola všeobecné normy platí s následujícími výjimkami." Dále je pak uvedeno poměrně mnoho doplňků a několik změn zejména pak v kapitole 2 - termíny a definice, 6 - identifikace, označení, dokumentace, 51 - ochrana před nebezpečným výstupem. ČSN EN 60601-2-27 (36 4800) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 60601-2-27 (364800)
Katalogové číslo 21143
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963211435
Změny a opravy Z1 11.06t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2008
a nahrazena ČSN EN 60601-2-27 ed. 2 (364800)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60601-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-4 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

ČSN EN 60601-2-40 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

ČSN EN 60601-3-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

ČSN EN 60601-2-1 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů

ČSN EN 60601-2-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ozařovačů pro gamaterapii

ČSN EN 60601-2-16 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů