ČSN EN ISO 4259 (656003) Zrušená norma

Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma obsahuje výpočet odhadů shodnosti a jejich aplikaci na specifikace. Zvláště obsahuje definice odpovídajících statistických termínů (kapitola 3), postupy, které je třeba přijmout při plánování programů mezilaboratorních zkoušek s cílem stanovit shodnost zkušební metody (kapitola 4), metodu výpočtu shodnosti z výsledků získaných v rámci těchto programů (kapitoly 5 a 6) a postup, kterým je třeba provádět interpretaci laboratorních výsledků ve vztahu jak ke shodnosti metod, tak i k mezím stanoveným specifikacemi (kapitoly 7 až 10). Je třeba zdůraznit, že postupy v této mezinárodní normě jsou navrženy výhradně pro metody zkoušení ropných výrobků. Obecně lze říci, že tyto výrobky jsou homogenní a při jejich vzorkování za normálních okolností nevznikají závažné problémy. Proto by nebylo vhodné uvažovat o širším použití těchto postupů, např. pro heterogenní pevné látky.

Označení ČSN EN ISO 4259 (656003)
Katalogové číslo 26558
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963265582
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 4259 (656003)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4259 (656003) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)