ČSN EN ISO 4259 (656003) Zrušená norma

Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259 Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma se zabývá výpočtem odhadů shodnosti a jejich aplikacemi na specifikace pro homogenní ropné výrobky, resp. jejich zkoušení. Definuje statistické termíny a postupy pro plánování programů mezilaboratorních zkoušek.
Účelem je stanovit shodnost metody zkoušení, metodu výpočtu shodnosti z výsledků získaných z výše uvedených programů a postup, kterým je třeba provádět interpretaci laboratorních výsledků s ohledem na shodnost a meze stanovené specifikacemi. Významné je, že udává příklady výpočtů a výsledků stanovení, vysvětluje význam opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a řízení kvality ve vztahu ke specifikacím. Zabývá se také pravidly pro přijetí nebo zamítnutí v případu sporu.
Dále odvozuje vzorec pro výpočet požadovaných vzorků. Dále udává typy závislostí a odpovídající transformace, metodu vážené lineární regresní analýzy a pravidla pro zaokrouhlování výsledků.

Označení ČSN EN ISO 4259 (656003)
Katalogové číslo 78670
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2007
Datum účinnosti 1. 7. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963786704
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 4259-1 (656003), ČSN EN ISO 4259-2 (656003)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4259 (656003) z března 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)