ČSN EN ISO 4259-1 (656003) Zrušená norma

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies the methodology for the design of an Interlaboratory Study (ILS) and calculation of precision estimates of a test method specified by the study. In particular, it defines the relevant statistical terms (Clause 3), the procedures to be adopted in the planning of ILS to determine the precision of a test method (Clause 4), and the method of calculating the precision from the results of such a study (Clauses 5 and 6).
The procedures in this document have been designed specifically for petroleum and petroleum related products, which are normally considered as homogeneous. However, the procedures described in this document can also be applied to other types of homogeneous products. Careful investigations are necessary before applying this document to products for which the assumption of homogeneity can be questioned.

Označení ČSN EN ISO 4259-1 (656003)
Katalogové číslo 504543
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 6. 2018
Datum účinnosti 1. 7. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135045433
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 4259-1 (656003)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4259 (656003) z června 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4259-1 +A1 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-2 +A1 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-3 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám