ČSN EN ISO 4259-1 (656003) Zrušená norma

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-1 Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodiku pro návrh mezilaboratorní studie (ILS) a výpočet přesných odhadů zkušební metody uvedené ve studii. Definuje zejména příslušné statistické výrazy (kapitola 3), postupy, které je nezbytné přijmout při plánování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek ILS k určení přesnosti zkušební metody (kapitola 4), a způsobu výpočtu přesnosti z výsledků těchto zkoušek (body 5 a 6).
Postupy v tomto dokumentu byly navrženy speciálně pro ropné produkty, které jsou normálně považovány za homogenní. Postupy popsané v tomto dokumentu lze však použít i pro jiné typy homogenních výrobků. Je třeba pečlivě zvážit použití tohoto dokumentu pro výrobky, u nichž může být předpoklad homogenity zpochybněn.

Označení ČSN EN ISO 4259-1 (656003)
Katalogové číslo 505855
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135058556
Norma byla zrušena k 1. 9. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 4259-1 +A1 (656003)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4259-1 (656003) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4259-1 +A1 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-1 +A1 +A2 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-2 +A1 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-3 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám